Ruajtje si profesionistët

Frigoriferët ngrirës të fortë ofrojnë performancë perfekte në ftohje nëpërmjet izolimit të optimizuar dhe sistemit të ftohjes dinamike. Ato janë projektuar në mënyrë të veçantë që të punojnë edhe në temperatura të larta mjedisi nga +16°C deri në +43°C. Sistemi elektronik i komandimit së bashku me pjesën e brendshme pa kanale bashkimi garantojnë një përdorim komod dhe pastrim të lehtë.

Frigoriferët ngrirës - Furrat e bukës

Lartësia e pajisjes


Përfshirje


Materiali hapësira e brendshme


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-5 nga 5

BFFsg 5501 Performance Frigorifer ngrirës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 496 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 496 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,3 / 74,7 / 76,9 cm

BFPSvh 6501 Perfection Frigorifer ngrirës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 602 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 602 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm

BFPSvh 8401 Perfection Frigorifer ngrirës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 854 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 78,7 / 101,7 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 854 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 78,7 / 101,7 cm

BFPvg 6501 Performance Frigorifer ngrirës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 602 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 602 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm

BFPvg 8401 Performance Frigorifer ngrirës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 854 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 78,7 / 101,7 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 854 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 78,7 / 101,7 cm
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.