Produkte cilësore prej më shumë se 60 vjetësh

Që prej 60 vjetësh kompania Liebherr-Hausgeräte GmbH" shquhet për prodhimin e frigoriferëve ftohës dhe ngrirës të cilësisë mjaft të lartë. Cilësia e pajisjeve tona përbën themelin solid të besimit të madh që klientët kanë te marka Liebherr. Në fabrikat tona të prodhimit ne punojmë pa ndërprerje për të zhvilluar më tej dhe për të optimizuar të gjithë komponentët dhe materialet që përdorim në pajisjet tona.

Garantimi i cilësisë