Sukses më i madh në shitje me performancë perfekte në ftohje

Frigoriferët banak me ekspozim Liebherr ofrojnë kushtet më të mira për të prezantuar produktet në mënyrë tërheqëse dhe që nxit blerjen. kapakët prej xhami me rrëshqitje mundësojnë një pamje të mirë brenda frigoriferit, në koshat e fortë produktet mbahen në formë atraktive – për akses dhe shitje të shpejtë. Kështu që frigoriferët banak janë të fortë dhe jashtëzakonisht kursimtarë në energji.

Frigoriferët banak me ekspozim

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-9 nga 9

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.