Frigoriferë me ftohje të shkallës ultra

Gjerësia e pajisjes

Pikat kryesore të pajisjes

Numri maksimal i sirtarëve

Rezultati 1-5 nga 5

SUFsg 3501 MediLine Frigorifer me temperaturë ultra të ulët për laboratorë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 264
 • Koha e ftohjes 180 min
 • Koha e ngrohjes 170 min
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 264
 • Koha e ftohjes 180 min
 • Koha e ngrohjes 170 min

SUFsg 5001 MediLine me ftohës me ajër Frigorifer me temperaturë ultra të ulët për laboratorë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 352
 • Koha e ftohjes 360 min
 • Koha e ngrohjes 230 min
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 352
 • Koha e ftohjes 360 min
 • Koha e ngrohjes 230 min

SUFsg 5001 MediLine me ftohës me ujë Frigorifer me temperaturë ultra të ulët për laboratorë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 352
 • Koha e ftohjes 360 min
 • Koha e ngrohjes 230 min
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 92 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 352
 • Koha e ftohjes 360 min
 • Koha e ngrohjes 230 min

SUFsg 7001 MediLine me ftohës me ajër Frigorifer me temperaturë ultra të ulët për laboratorë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 528
 • Koha e ftohjes 450 min
 • Koha e ngrohjes 250 min
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 528
 • Koha e ftohjes 450 min
 • Koha e ngrohjes 250 min

SUFsg 7001 MediLine me ftohës me ujë Frigorifer me temperaturë ultra të ulët për laboratorë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 528
 • Koha e ftohjes 450 min
 • Koha e ngrohjes 250 min
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -40 °C deri në -86 °C
 • Numri maksimal i sirtarëve 528
 • Koha e ftohjes 450 min
 • Koha e ngrohjes 250 min
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.