Frigoriferë me ftohje të shkallës ultra

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vernetzbarkeit

Rezultati 1-4 nga 4

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.