Prezencë joshëse e produkteve falë frigoriferëve banak Impuls me ekspozim Liebherr

Frigoriferët banak Impuls me ekspozim Liebherr jo vetëm që nxjerrin në pah produktet, por janë edhe shumë tërheqës dhe joshës për blerje falë kapakëve me xham me rrëshqitje. Kjo rrit kështu shanset për një vendim të shpejtë për blerje. Falë përdorimit të rrotave të forta me rule, frigoriferët banak mund të zhvendosen shpejt dhe lehtë në një vend tjetër sipas nevojës.

Frigoriferët banak Impuls me ekspozim

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 10

GTI 1703

Vëllimi bruto total 164 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 62,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,630 kWh / 24h

GTI 1753

Vëllimi bruto total 164 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 62,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,630 kWh / 24h

GTI 3303

Vëllimi bruto total 330 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 104,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,899 kWh / 24h

GTI 3353

Vëllimi bruto total 330 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 104,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,899 kWh / 24h

GTI 4103

Vëllimi bruto total 413 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 125,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 2,200 kWh / 24h

GTI 4153

Vëllimi bruto total 413 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 125,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 2,200 kWh / 24h

GTI 4903

Vëllimi bruto total 495 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 146,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,699 kWh / 24h

GTI 4953

Vëllimi bruto total 495 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 146,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,699 kWh / 24h

GTI 5803

Vëllimi bruto total 578 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 167,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 4,597 kWh / 24h

GTI 5853

Vëllimi bruto total 578 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,3 / 167,5 / 66,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 4,597 kWh / 24h
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.