Si specialist për frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr zhvillon dhe prodhon vazhdimisht zgjidhje të reja dhe mahnitëse për më shumë komoditet freskie, lehtësi në përdorim dhe kursim të energjisë. Që edhe ju të jeni gjithmonë në dijeni të të rejave më të fundit rreth pajisjeve tona, ne vendosim në dispozicionin tuaj për shkarkim të qartë dhe komod një gamë mjaft të madhe materialesh informuese.

Broshurat

Pajisjet elektroshtëpiake

Një panoramë të plotë të gamës së frigoriferëve ftohës dhe ngrirës për përdorim familjar do ta gjeni në fletëpalosjet më të fundit të Liebherr. Fletëpalosjet për pajisjet shtëpiake për shkarkim

Pajisjet profesionale

Liebherr ofron frigoriferë ftohës dhe ngrirës për fusha përdorimi nga më të ndryshmet. Një panoramë për këto pajisje do ta gjeni në fletëpalosjet tona për fushën profesionale. Fletëpalosjet për pajisjet profesionale për shkarkim