Zgjidhni asortimentin tuaj
Mbyll

Manuali i përdorimit

Thjesht fusni të dhënat e numrit tuaj 9-shifror të servisit ( Numri i servisit ) ose numrin e serisë ( Numri i serisë ) të frigoriferit tuaj ftohës ose ngrirës.


Këtu gjeni numrin tuaj të servisit dhe të serisë

Numri i qartë i servisit ( Numri i servisit ) dhe numri i serisë ( Numri i serisë ) së pajisjes suaj është tek etiketa e parametrave që ndodhet në frigoriferin ftohës. Pozicionimi i etiketës së parametrave mund të ndryshojë në varësi të pajisjes. Në faqen tonë të informacionit gjeni përshkrimin e saktë, ku gjendet etiketa e parametrave në pajisjen tuaj.

 • 0
  Shënimet
  Produkti u shtua te shënimet tuaja.
 • 0 Lista e krahasimit
  Zgjidhni të paktën një produkt tjetër për të nisur krahasimin. Ju mund të krahasoni me njëra-tjetrën maksimumi vetëm 7 produkte për listë. Hiqni produktet nga lista ose resetoni listën. Ju mund të drejtoni njëkohësisht maksimumi 7 lista të ndryshme krahasimi. Produkti u shtua me sukses.
  Nis krahasimin
  Lista e krahasimit është bosh. Në faqet e produkteve mund të përzgjidhni produkte për krahasim.
 • Kërkimi i shitësve
 • Shkarkimet
 • Kontakti & Shërbimi
Shënimet tuaja përmbajnë:
Shtuar së fundmi: Shënimet tuaja nuk përmbajnë asnjë produkt.
close