Manualet e përdorimit

Keni nevojë për ndihmë për rregullimin e frigoriferit tuaj dhe nuk e keni manualin e duhur të përdorimit për këtë qëllim? S'ka asnjë problem. Atë mund ta shkarkoni shumë kollaj si dokument PDF.

Për këtë qëllim thjesht futni numrin e servisit me 9 shifra të frigoriferit tuaj në fushën e parashikuar për këtë qëllim. Këtë mund ta merrni nga etiketa e parametrave të pajisjes, e cila në pajisjet me qëndrim të pavarur ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes dhe te frigoriferët ngrirës banak ajo ndodhet jashtë në faqen e djathtë.

Kërko

Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave përmban përcaktimet e nevojshme për çdo frigorifer ftohës ose ngrirës. Më shumë informacion për etiketën e parametrave dhe vendndodhjen e saj në pajisje të ndryshme do të gjeni në faqen e informacionit "Etiketa e parametrave".

Shitjet

Dëshironi ta provoni direkt një pajisje Liebherr përpara se ta blini atë? Shitësit tanë të autorizuar që gjenden pranë jush e kanë kënaqësi që t'ju ndihmojnë. Shko te Kërkimi i shitësve të autorizuar