Teknologji perfekte për më shumë siguri

Për të ruajtur në mënyrë optimale dhe të sigurt substancat delikate si antitrupat dhe kulturat qelizore, frigoriferët ngrirës Liebherr për laboratorët kanë një sistem elektronik preciz dhe sistem alarmi të integruar. Kalibrimi me 3 pika lejon rregullimin e saktë të temperaturës në pajisjet me sistem elektronik Profi. Të gjitha pajisjet përputhen me standardin NF X 15 -140 për sa i përket qëndrueshmërisë maksimale të temperaturës dhe vazhdimësisë optimale të saj.

Frigoriferët ngrirës për laborator

Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Zona për temperaturën e rregullueshme


Materiali hapësira e brendshme

Pikat kryesore të pajisjes

Ndriçimi i brendshëm

Rezultati 1-10 nga 17

 • 1
 • 2

SCFfg 4002 Performance Frigorifer-frigorifer laboratorik me SmartFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C bis -30 °C

SCFvh 4002 Perfection Frigorifer-frigorifer laboratorik me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SCFvh 4032 Perfection Frigorifer-frigorifer laboratorik me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SFFfg 4001 Performance me rafte Frigorifer ngrirës me hapësirë të brendshme pa burime ndezëse

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SFFfg 4001 Performance me sirtarë Frigorifer ngrirës me hapësirë të brendshme pa burime ndezëse

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SFFfg 5501 Performance me rafte Frigorifer ngrirës me hapësirë të brendshme pa burime ndezëse

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.