Teknologji perfekte për më shumë siguri

Për të ruajtur në mënyrë optimale dhe të sigurt substancat delikate si antitrupat dhe kulturat qelizore, frigoriferët ngrirës Liebherr për laboratorët kanë një sistem elektronik preciz dhe sistem alarmi të integruar. Kalibrimi me 3 pika lejon rregullimin e saktë të temperaturës në pajisjet me sistem elektronik Profi. Të gjitha pajisjet përputhen me standardin NF X 15 -140 për sa i përket qëndrueshmërisë maksimale të temperaturës dhe vazhdimësisë optimale të saj.

Frigoriferët ngrirës për laborator

Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Vëllimi bruto


Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vernetzbarkeit

Rezultati 1-10 nga 12

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LCv 4010 MediLine Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LGex 3410 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 310 l
 • Bruttovolumen Gesamt 310 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 310 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LGPv 1420 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 1.366 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 143 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C

LGPv 6520 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 602 l
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 70 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C

LGPv 6527 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Profi"

 • Vëllimi bruto total 598 l
 • Bruttovolumen Gesamt 598 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 70 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 598 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C

LGPv 8420 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 855 l
 • Bruttovolumen Gesamt 855 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 79 / 98 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 855 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C

LGT 2325 MediLine Frigorifer ngrirës banak për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 215 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 113,9 / 73,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

LGT 3725 MediLine Frigorifer ngrirës banak për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 350 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 137,9 / 78,7 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

LGT 4725 MediLine Frigorifer ngrirës banak për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 441 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.