Teknologji perfekte për më shumë siguri

Për të ruajtur në mënyrë optimale dhe të sigurt substancat delikate si antitrupat dhe kulturat qelizore, frigoriferët ngrirës Liebherr për laboratorët kanë një sistem elektronik preciz dhe sistem alarmi të integruar. Kalibrimi me 3 pika lejon rregullimin e saktë të temperaturës në pajisjet me sistem elektronik Profi. Të gjitha pajisjet përputhen me standardin NF X 15 -140 për sa i përket qëndrueshmërisë maksimale të temperaturës dhe vazhdimësisë optimale të saj.

Frigoriferët ngrirës për laborator

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Zona për temperaturën e rregullueshme


Sistemi i ftohjes


Vëllimi i përgjithshëm (l)


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 12

 • 1
 • 2

SFFfg 4001 Performance Frigorifer ngrirës me hapësirë të brendshme pa burime ndezëse

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SFFfg 5501 Performance Frigorifer ngrirës me hapësirë të brendshme pa burime ndezëse

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

SFFsg 4001 Performance Frigorifer ngrirës për laborator me ftohje statike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.