Teknologji perfekte për më shumë siguri

Për të ruajtur në mënyrë optimale dhe të sigurt substancat delikate si antitrupat dhe kulturat qelizore, frigoriferët ngrirës Liebherr për laboratorët kanë një sistem elektronik preciz dhe sistem alarmi të integruar. Kalibrimi me 3 pika lejon rregullimin e saktë të temperaturës në pajisjet me sistem elektronik Profi. Të gjitha pajisjet përputhen me standardin NF X 15 -140 për sa i përket qëndrueshmërisë maksimale të temperaturës dhe vazhdimësisë optimale të saj.

Frigoriferët ngrirës për laborator

Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Vëllimi bruto


Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vernetzbarkeit

Rezultati 1-10 nga 10

LCexv 4010

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LCv 4010 MediLine

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LGex 3410 MediLine

 • Vëllimi bruto total 310 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 1,309 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C

LGPv 1420 MediLine

 • Vëllimi bruto total 1.366 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 7,271 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C

LGPv 6520 MediLine

 • Vëllimi bruto total 602 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 3,743 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C

LGPv 8420 MediLine

 • Vëllimi bruto total 855 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 79,0 / 98,0 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 4,762 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -35 °C

LGT 2325

 • Vëllimi bruto total 215 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 113,9 / 73,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 2,256 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

LGT 3725

 • Vëllimi bruto total 350 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 137,9 / 78,7 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 2,928 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

LGT 4725

 • Vëllimi bruto total 441 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 4,352 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -10 °C deri në -45 °C

LGUex 1500 MediLine

 • Vëllimi bruto total 139 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 0,926 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.