SCFvh 4032 Perfection Frigorifer-frigorifer laboratorik me NoFrost

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
Konsumi i energjisë çdo vit 459 kWh/a

Në përputhje me DIN 13277

Në përputhje me DIN 13277

Frigoriferët e laboratorëve dhe farmacive nga Liebherr plotësojnë të gjitha tiparet e nevojshme dhe kriteret e performancës për të përmbushur plotësisht DIN 13277. DIN 13277 përcakton kërkesat dhe specifikimet e testit për frigoriferët dhe ngrirësit që përdoren në laboratorë dhe për ruajtjen e produkteve mjekësore.

+2 °C SafetyDevice - Pajisje sigurie

+2 °C SafetyDevice - Pajisje sigurie

Nëse temperatura në pajisje bie nën +2 °C për shkak të një mosfunksionimi, funksioni +2 °C SafetyDevice merr kontrollin, i cili e mban temperaturën të qëndrueshme dhe aktivizon një alarm. Substancat e ndjeshme mbrohen nga ngrirja dhe ju merrni menjëherë një njoftim.

Ultra efikas

Ultra efikas

Frigoriferët dhe ngrirësit efikasë ndaj energjisë ndihmojnë në përballimin e rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Nga kompresori te guarnicioni, te ndriçimi dhe pjesa elektronike – Liebherr përdor plotësisht potencialin e kursimit të çdo komponenti. Për shembull, pajisjet ultra-efikase në serinë Perfection demonstrojnë se si kjo gjë ka një efekt pozitiv në kostot tuaja të përgjithshme të funksionimit.

Teknologjia NoFrost

Teknologjia NoFrost

Me pajisjet profesionale laboratorike nga Liebherr, shkrirja nuk është më e nevojshme. Çdo lagështi që ndodh kufizohet nga ftohja me ndihmën e ventilatorit dhe fazat e shkrirjes sipas nevojave nxjerrin jashtë edhe grimcat e fundit të lagështisë nga pjesa e brendshme. Për ruajtje të përshtatshme, të sigurt dhe pa akull.

Bravë mekanike

Bravë mekanike

Të gjitha pajisjet profesionale Liebherr të serisë Performance janë të pajisura me një bravë mekanike me dy çelësa për ruajtjen e produkteve të ndjeshme ndaj temperaturës. Në këtë mënyrë mund të jeni të sigurt se asnjë person i paautorizuar nuk mund të aksesojë produktet e ruajtura.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Pjesë e brendshme që pastrohet lehtësisht

Pjesë e brendshme që pastrohet lehtësisht

Ena e brendshme plastike është prej polistireni: një material plastik plotësisht i riciklueshëm, i fortë dhe pa aromë. E prodhuar në mënyrë të përsosur në një pjesë unike, ajo nuk ka vrima të fshehura ku pluhuri mund të grumbullohet dhe cepat e mëdhenj mund të pastrohen lehtë dhe shpejt. Kombinimi i përsosur i qëndrueshmërisë dhe higjienës.

Pjesë e brendshme e lehtë për t'u pastruar

Pjesë e brendshme e lehtë për t'u pastruar

Kontejneri plastik i brendshëm është prej polistireni: një plastikë plotësisht e riciklueshme, e qëndrueshme dhe pa aromë. Prodhuar si një pjesë e tërë, ai nuk përmban hapësira të fshehura ku hyn pluhuri dhe rrezet e mëdha të qosheve mund të pastrohen shpejt dhe lehtë. Kombinimi i përsosur i qëndrueshmërisë dhe higjienës.

Rele alarmi

Rele alarmi

Në rast alarmi, informohet menjëherë qendra përgjegjëse e kontrollit, zakonisht nëpërmjet lidhjes me sistemin e kontrollit të ndërtesës. Mund të përcaktoni paraprakisht se cilët alarme do të përcillen, si dhe të vendosni se sa kohë do të mbetet aktiv përcjellja dhe nëse duhet të dërgohet një kujtesë pas konfirmimit të alarmit. Kjo ju lejon të reagoni menjëherë në situata kritike.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Porta shtesë e hyrjes për kalibrim

Porta shtesë e hyrjes për kalibrim

Një hyrje shtesë mund të montohet për kalibrime ose matje të rregullta. Për këtë qëllim, shpohet një vrimë që lejon hyrjen e një kablloje me diametër maksimal 40 mm në një vend të posaçëm.

Kalibrim i saktë me 1 pikë

Kalibrim i saktë me 1 pikë

Pajisjet laboratorike me kontrolle elektronike kanë një funksion kalibrimi me 1 pikë për të pasur një kontroll temperature shumë të saktë. Kjo lejon kompensimin midis temperaturës së caktuar dhe temperaturës aktuale të brendshme. Vlera e korrigjimit mund të rregullohet me rritje prej 0,1 K.

Navigimi intuitiv i menysë

Navigimi intuitiv i menysë

Vetë-shpjeguese, praktike dhe e qartë: I integruar lehtësisht në pjesën ballore, paneli i kontrollit shfaq informacione të detajuara të pajisjes elektroshtëpiake dhe statusin aktual të saj në një ekran të bollshëm, i cili është i koduar me ngjyra në varësi të kategorisë. Shfletimi i menysë është vetë-shpjegues dhe komandohet me prekje dhe rrëshqitje.

Dorezë antibakteriale

Dorezë antibakteriale

Një përfitim për përdoruesit, por një fatkeqësi për mikrobet: Mekanizmi i dorezës me rrotullim të lehtë e bën hapjen e derës të lehtë. Përmban substanca të veçanta antimikrobike që reduktojnë bakteret deri në 99,99%*. Dezinfektimi i rregullt dhe që kërkon shumë kohë nuk është i nevojshëm. Kështu, pajisja është jashtëzakonisht e sigurt edhe nëse shumë njerëz e përdorin atë. *Sipas ISO 22196:2011

Informacioni i qartë i pajisjes

Informacioni i qartë i pajisjes

I gjithë informacioni rreth pajisjes duhet të jetë i gatshëm në momentin që ju duhet. Prandaj, çdo pajisje Liebherr ka numrin e saj të serisë dhe të shërbimit, si edhe përshkrimin e modelit në ekran, ku mund të lexohet me lehtësi. Kërkimet e lodhshme, si dhe zbrazja e detyrueshme e pjesës së brendshme që të mund të lexoni këtë informacion, tashmë i përkasin të shkuarës.

Menteshë e ndërrueshme e derës

Menteshë e ndërrueshme e derës

Si standard, pajisjet Liebherr janë të pajisura me një menteshë dere në të djathtë. Me lehtësi - dhe pa ndonjë pjesë shtesë - mentesha e derës mund të ndryshohet në të majtë. Kjo ju lejon fleksibilitet maksimal kur zgjidhni vendin e instalimit.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Kapaku i avulluesit

Kapaku i avulluesit

Avulluesi është i siguruar me një kapak për të parandaluar që substancat e ruajtura të bien në kontakt me sipërfaqen e tij të ftohtë. Kjo do të thotë se është e pamundur që substancat të ngrijnë padashje në sipërfaqen e tij. Përveç kësaj, kapaku i avulluesit siguron një qëndrueshmëri edhe më të madh të temperaturës.

Ndriçim i përparmë LED

Ndriçim i përparmë LED

Ndriçimi i përparmë LED siguron ndriçim optimal të sirtarëve edhe në ambiente të errëta. Falë pasqyrës së përsosur, substanca e dëshiruar është menjëherë e arritshme, dera mund të mbyllet përsëri shpejt dhe temperatura e brendshme mbetet e qëndrueshme. Për konsum të ulët dhe kosto më të ulët të energjisë.

Ndriçim vertikal LED

Ndriçim vertikal LED

Ndriçimi vertikal LED siguron ndriçim optimal të brendësisë në të gjithë lartësinë e pajisjes. Falë pasqyrës së përsosur në të gjitha nivelet, substanca e dëshiruar është menjëherë e arritshme, dera mund të mbyllet përsëri shpejt dhe temperatura e brendshme mbetet e qëndrueshme. Kjo ju kursen kërkimin e panevojshëm për diçka – dhe mbi të gjitha kostot e energjisë.

Funksioni i rikujtesës

Funksioni i rikujtesës

Kohëmatësi i intervalit ju rikujton datën e pastrimit bazë të radhës ose ju jep çdo javë rikujtesën për të kontrolluar datat e skadencës së produkteve. Intervali mund të përzgjidhet nga intervalet e paracaktuara dhe të caktohet drejtpërdrejt në pajisje. Kështu mund të fokusoheni vetëm në punën tuaj.

Alarmi i ndërprerjes së energjisë

Alarmi i ndërprerjes së energjisë

Një bateri e integruar alarmon në mënyrë optike dhe akustike në rast defekti dhe merr përsipër furnizimin e energjisë elektrike të ekranit. Sapo energjia të vijë përsëri, shfaqet momenti i avarisë dhe temperatura maksimale e arritur.

SafetyStop

SafetyStop

Rafti rrjetë me bllokuesin e rrëshqitjes garanton qëndrueshmëri dhe një mjedis pune të sigurt: Rafti rrjetë nuk mund të nxirret gabimisht - edhe nëse shtohen lëvizjet. Kur mbushni ose zbrazni pajisjen, ai mbetet i fiksuar në mënyrë të qëndrueshme në pozicion - dhe ju shpëtoni nga të papriturat.

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Kryeni punët e zakonshme në komoditet; rrini të qetë se nuk do të humbisni asgjë: Në një kënd hapjeje rreth 90°, dera e pajisjes qëndron e hapur dhe lehtëson mbushjen dhe zbrazjen, si edhe pastrimin. Nën rreth 90°, ajo mbyllet vetë në mënyrë që pajisja të mos qëndrojë hapur aksidentalisht. Kjo e mban temperaturën të qëndrueshme edhe ruan cilësinë e ushqimeve.

Cilësime të mbrojtura me fjalëkalim

Cilësime të mbrojtura me fjalëkalim

Të gjitha cilësimet që ndikojnë në funksionin ose kontrollin e pajisjes mund të sigurohen me fjalëkalim. Kjo do të thotë që përmbajtja është e mbrojtur në mënyrë optimale nga ndryshimet ose manipulimet e padëshiruara në kushtet e ruajtjes.

Disponueshmëri e pjesëve të këmbimit për dhjetë vjet

Disponueshmëri e pjesëve të këmbimit për dhjetë vjet

E qëndrueshme do të thotë se pajisja nuk është vetëm miqësore me mjedisin dhe ekonomike, por edhe e qëndrueshme. Për t'u siguruar që mund të përdorni pajisjen tuaj Liebherr për një kohë të gjatë, Liebherr garanton disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për të paktën dhjetë vjet. Edhe pse ne bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që pjesët e këmbimit të mos nevojiten fare.

Këmbë me lartësi të rregullueshme

Këmbë me lartësi të rregullueshme

Me aksesor si këmbët me lartësi të rregullueshme, lartësia e pajisjes mund të përshtatet sipas nevojave dhe rutinës suaj. Për shembull, mund ta ngrini pajisjen tuaj profesionale për të pastruar më lehtë poshtë saj.

Historia e alarmit

Historia e alarmit

Për të qenë në gjendje të vlerësohet cilësia e substancave të ruajtura, është e nevojshme një histori e qartë e anomalive që kanë ndodhur. Historiku i alarmit regjistron të dhëna të rëndësishme për dhjetë alarmet e fundit të tilla si data, kohëzgjatja ose temperatura maksimale. Në këtë mënyrë, nuk ju duhet juve të kujtoheni për të kryer kontrollin, por mbështeteni në fakte.

Testi i alarmit

Testi i alarmit

Një alarm është i mirë vetëm nëse mund të aktivizohet. Testi i alarmit mund të përdoret për të kontrolluar funksionalitetin e pajisjes së alarmit të brendshëm dhe ndoshta të lidhur nga jashtë. Ftohja e pajisjes nuk ndërpritet gjatë testit, kështu që ju mund të organizoni një simulim urgjence dhe të testoni me ekipin tuaj sipas dëshirës.

Funksioni i kalibrimit

Funksioni i kalibrimit

Për shkak të kërkesave të funksionimit dhe kushteve specifike të aplikimit, është e mundur të devijoni temperaturën e brendshme nga temperatura e caktuar në një temperaturë ruajtjeje të përcaktuar me termometra të kalibruar. Këto devijime mund të rregullohen nga funksioni i kalibrimit. Për garantimin e ftohjes në temperatura të sakta.

Guarnicioni i zëvendësueshëm i derës

Guarnicioni i zëvendësueshëm i derës

Kurseni kohë dhe para: guarnicionet Liebherr e dyerve me mbyllje mund të zëvendësohen lehtësisht. Nëse është dëmtuar një guarnicion, atë mund ta zëvendësoni vetë pa asnjë mjet.

Në përputhje me dhomën sterile

Në përputhje me dhomën sterile

Frigoriferët dhe ngrirësit Liebherr në linjën e re shkencore janë testuar për përdorim në dhomat sterile në përputhje me DIN EN ISO 14644. Si rezultat, nuk është më i nevojshëm një vlerësim shtesë i rrezikut nga ana e klientit për përshtatshmërinë e dhomës sterile. Kjo kursen kohë dhe para.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit

Për qëllime trajnimi ose ekspozitash, funksionalitetet e pajisjes mund të simulohen në modalitetin e demonstrimit demo pa pasur nevojë të përdorni pajisjen. Kjo kursen kohë dhe para pasi funksioni i ftohjes nuk është i nevojshëm.

Hyrje me sensorë të jashtëm

Hyrje me sensorë të jashtëm

Për të kontrolluar më tej temperaturën e ruajtjes me ndihmën e një sensori të veçantë, kërkohet instalimi i kabllove nga jashtë në pjesën e brendshme. Futja e kabllove ofron një zgjidhje të pastër dhe profesionale këtu. Hapja e integruar lejon lidhjen pa shpuar vrima ose pa thyer guarnicionin e derës.

Menuja e fshehur e klientit

Menuja e fshehur e klientit

I mbrojtur, i sigurt, i thjeshtë: Menuja e fshehur e klientit u siguron përdoruesve informacione mbi statusin e pajisjes ose i lejon ata të bëjnë cilësime të hollësishme të pajisjes, si p.sh. rivendosjen në cilësimet e fabrikës. Meqenëse ky informacion dhe cilësimet ndodhen në një nivel menuje të veçantë, të mbrojtur me kod, ndryshimet ose manipulimet e padëshiruara shmangen.

Menyja e fshehur e teknikut

Menyja e fshehur e teknikut

Menyja e fshehtë e shërbimit mundëson që pajisja të konfigurohet individualisht, si për shembull ndezja/fikja e tingullit të alarmit, diapazoni i rregulluar i pikës së caktuar ose ndryshimet në shkrirjen automatike. Me ndihmën e rregullimeve teknike të imta, pajisja përshtatet me nevojat tuaja specifike.

Regjistrues i integruar i të dhënave

Regjistrues i integruar i të dhënave

Për të siguruar gjurmueshmëri të plotë, pavarësisht nga sistemet e monitorimit, regjistruesi i integruar i të dhënave regjistron profilin e temperaturës, historinë e alarmit dhe informacionin e shërbimit deri në pesë vjet. Të dhënat e ruajtura mund të lexohen drejtpërdrejt në pajisje nëpërmjet një ndërfaqeje USB.

Alarmi me dritë

Alarmi me dritë

Në rast të rritjes së pakontrolluar të temperaturës, nëse një derë është lënë e hapur ose ka ndonjë problem tjetër, drita e brendshme e pajisjes do të fillojë të pulsojë. Në rastin e pajisjeve me dyer qelqi, kjo tregon shpejt se ku nevojitet të veprohet. Në rastin e pajisjeve me dyer të forta, pjesa e brendshme e ndezur paralajmëron mbylljen e derës menjëherë për të ruajtur cilësinë e ruajtjes.

Fillimi manual i shkrirjes

Fillimi manual i shkrirjes

Dyert e lëna të hapura ose substancat që avullojnë mund të shkaktojnë prodhimin e akullit në avullues, duke rezultuar në luhatje të temperaturës dhe konsum më të lartë të energjisë. Nëpërmjet përzgjedhjes së menusë, ju mund të nisni një shkrirje automatike për të pastruar pajisjen nga akulli, duke rivendosur kushtet optimale të ruajtjes dhe konsumin më të ulët të energjisë.

Pothuajse pa mirëmbajtje

Pothuajse pa mirëmbajtje

Kurseni kohë, energji dhe para: Pajisjet profesionale të pavarura Liebherr funksionojnë pa filtra ose pjesë përbërëse dhe pjesë të tjera që kërkojnë zëvendësim të rregullt. Kërkohet vetëm pastrimi dhe kalibrimi i rregullt në përputhje me nevojat tuaja individuale.

Standardi IEC 61010-2-011

Standardi IEC 61010-2-011

Frigoriferët dhe ngrirësit Liebherr të krijuar posaçërisht për ruajtjen e produkteve të ndjeshme ndaj temperaturës janë në përputhje me sigurinë CE. Kjo siguron që të plotësohen të gjitha kërkesat mekanike dhe elektrike për funksionimin pa lëndime – dhe që ju dhe ekipi juaj të jeni të sigurt.

Sensor i produktit PT1000

Sensor i produktit PT1000

Përveç sensorit standard të kontrollit, është lidhur një sensor i veçantë PT1000 për të matur temperaturën e simuluar të produktit. Temperatura e sensorit të produktit e shfaqur në ekran mund të kalibrohet në mënyrë të pavarur, alarmet e instrumenteve dhe limitet minimale dhe maksimale i referohen kësaj vlere. Për besueshmëri më të madhe të ruajtjes bazuar në vlerat reale të produktit.

Udhëzues për fillimin e shpejtë

Udhëzues për fillimin e shpejtë

Askujt nuk i pëlqen të lexojë udhëzimet. Kjo është arsyeja përse Liebherr ofron informacionin më të rëndësishëm me një shikim në dy faqe. Ai përfshin informacion mbi lundrimin e menusë, mbylljen elektronike, pastrimin dhe tema të përgjithshme si produktet e ruajtura që lejohen ose nuk lejohen. Lëreni teknikun të lexojë manualin origjinal.

Produkte pastrimi dhe dezinfektues të rekomanduar

Produkte pastrimi dhe dezinfektues të rekomanduar

Pajisjet Liebherr janë projektuar për të pasur një jetëgjatësi prej 15 vjetësh. Për ta ruajtur këtë, agjentët e pastrimit dhe dezinfektimit që janë testuar nga Liebherr për përdorim të sigurt rekomandohen veçmas ose në manual. Në këtë mënyrë mund të jeni të sigurt se nuk po e dëmtoni pajisjen tuaj gabimisht ndërkohë që përpiqeni të kujdeseni për të.

Funksioni rikujtues

Funksioni rikujtues

Funksioni rikujtues ju kujton kur pritet pastrimi ose kalibrimi tjetër bazë. Intervali mund të zgjidhet nga intervalet e paracaktuara dhe të vendoset drejtpërdrejt në pajisje. Duke ju lënë të përqendroheni vetëm në punën tuaj të vlefshme.

Regjistrimi i temperaturës minimale dhe maksimale

Regjistrimi i temperaturës minimale dhe maksimale

Kontrolloni gjithmonë temperaturën: Regjistrimi i temperaturës minimale/maksimale ruan vlerat minimale dhe maksimale të temperaturës së brendshme që kanë qenë nga një moment i caktuar fillimi dhe i shfaq ato qartë në ekran. Në këtë mënyrë mund të jeni të sigurt se, deri në momentin që lexoni vlerat, temperaturat e ruajtjes kanë qenë gjithmonë brenda kufijve të toleruar.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Ndriçim i brendshëm me LED

Ndriçim i brendshëm me LED

Të gjithë frigoriferët për laboratorë me dyer xhami kanë ndriçim me LED që ndizet më vete. Si rezultat, ndriçimi i brendshëm është i shpërndarë në mënyrë të barabartë dhe lejon qasje të shpejtë dhe të synuar në produktet e ruajtura.

Teknologjia NoFrost

Teknologjia NoFrost

Jo më shkrirje: Pajisjet "NoFrost" nga "Liebherr" ofrojnë performancë ftohjeje të nivelit profesional për ruajtjen afatgjatë e të sigurt të ushqimeve. Produktet ngrijnë nga qarkullimi i ajrit të ftohur dhe lagështia e ajrit largohet. Si rezultat ndarja e ngrirjes mbetet gjithmonë pa zënë akull dhe ushqimet nuk mbulohen më nga akulli.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer-frigorifer laboratorik me NoFrost
Klasifikimi Perfection
GTIN 9005382247716
Konsumi i energjisë çdo vit 459 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,257 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 48 dB
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 35 °C
Agjenti ftohës R 600a
Çlirimi i nxehtësisë 380 kJ / h
Wärmeabgabesystem Luftkühlung
Nennaufnahme Watt (Katalog) 160,0 W
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50/60 Hz
Përdorimi Me prekje&rrëshqitje
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Direkt në shkëputje të rrjetit për të paktën 12 orë
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
positive Temperaturabweichung vom Sollwert 1,9 Kelvin
negative Temperaturabweichung vom Sollwert 1,7 Kelvin
Erwärmung von +5 °C auf +10 °C (leer, +25 °C TU) 50 min
Erwärmung von -20°C auf -15°C (leer, +25°C TU) 55 min
Abkühlzeit von +25°C auf +5°C (leer, +25°C TU) 30 min
Abkühlzeit von +25 °C auf -20 °C (leer, +25 °C TU) 180 min
Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) 10 min
Kontakti pa potencial
SmartMonitoring-fähig Ja
Lloji i rrjetit SmartModule
Ndërfaqja WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
min./max. Temperaturaufzeichnung Ja
Alarmhistorie Ja
Produktfühler Integriert
Ftohja e vëllimit bruto 284 l
Ftohja e volumit neto 206 l
Zona për temperaturën e rregullueshme +3 °C deri në +16 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm Kolonë dritash LED majtas
Numri i rafteve mbajtëse 5
nga të cilat të lëvizshme 4
Skara e bazamentit
Ngrirja e vëllimit bruto 112 l
Ngrirja e volumit neto 58 l
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -30 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm Ndriçim LED
Kuti në ndarjen e ngrirjes 3
Numri i rafteve mbajtëse 3
nga të cilat të lëvizshme 0
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Derë me xham izolues prej çeliku
Doreza Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ftohjes Skarë me veshje plastike
Material i rafteve të rregullueshme Ndarja e ngrirjes Xham
Materiali këmbët me regjistrim Çelik i zinkuar
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Ndërrimi i menteshës së derës E mundur nga vetë klienti
Guarnicioni i derës I ndryshueshëm
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave
Brava mekanike
max. Höhe des Aufstellungsortes 1.500 m über N.N.
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 3.000 mm
Vëllimi i përgjithshëm bruto 396 l
Vëllimi total neto 264 l
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 2.080,0 / 615,0 / 725,0 mm
Pesha (pa paketimin) 97 kg
Pesha (me paketimin) 103 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ftohjes 45 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ngrirjes 40 kg
Gjerësia e përdorshme raftet mbajtëse 46 cm
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 42,3 cm
Zertifizierungen DIN 13277 / IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.