Thellësia e pajisjes


Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e freskimit


Teknologjia e ftohjes


IceMaker

Rezultati 1-10 nga 80

CBNbbd 5223 Plus me motive dizajni Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 320 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 320 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbda 5723 Plus BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 360 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 360 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbe 5775 Premium BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 392 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë B
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 392 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë B
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbe 5778 Premium BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 392 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 392 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbe 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 203,9 / 91 / 61,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 522 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 203,9 / 91 / 61,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 522 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbsa 5753 Prime BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 362 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 362 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbsd 576i Prime BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 362 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 362 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNbsd 578i Peak BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh Professional dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNd 5223 Plus BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 320 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 320 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

CBNd 5723 Plus BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 360 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 360 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.