Brezi i pajisjeve

Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë


Ngjyra trupi


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 1-10 nga 54

CBN 4835 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CBNbe 5778 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

CBNbs 4835 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CBNbs 4878 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

CBNef 4835 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CBNef 5735 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CBNes 4898 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFreshPlus
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

CBNes 5778 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

CBNes 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 203,9 / 91 / 61,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

CBNies 4878 Premium BioFresh NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.