Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 1-10 nga 78

CBef 4315 Comfort BioFresh Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me BioFresh dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 319 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBN 4815 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 343 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNbs 4815 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 343 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNef 4815 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 343 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNef 5715 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 381 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNes 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 203,9 / 91,0 / 61,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 471 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNP 4858 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 344 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNPbs 4858 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 344 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNPes 4858 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 344 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CBNPes 4878 PremiumPlus BioFreshPlus NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFreshPlus
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.