LKPv 1420 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 216 / 143 / 83 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme -2 °C deri në +16 °C
Konsumi i energjisë çdo vit 714 kWh/a

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. Për të lidhur në këtë pajisje SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, juve ju duhet konverteri i ndërfaqes RS 485, i cili shitet më vete.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Paneli i çmontueshëm i ndarjes së motorit, me plaosje lart

Paneli i çmontueshëm i ndarjes së motorit, me plaosje lart

Komponentët e ftohjes janë të sigurt dhe lehtësisht të arritshëm të integruar në zonën e tavanit. Për qëllime pastrimi ose për shërbim, paneli i dhomës së kompresorit mund të lëvizet pak lart, duke siguruar qasje shumë të mirë. Për shembull, filtri në kondensator, i cili është i pozicionuar prapa panelit të dhomës së motorit, mund të pastrohet lehtësisht pa pasur nevojë të lëvizë njësinë.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Kështu, temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen, p.sh., nëpërmjet SmartMonitoring.

SwingLine

SwingLine

Dizajni elegant SwingLine me skajet laterale të dritës i bën këto pajisje zgjedhjen e parë për kërkesat më të larta të dizajnit. Konstruksioni i harkuar në mënyrë elegante i bën pajisjet Liebherr element tërheqës vizual në një mjedis profesional. Dyert SwingLine janë ergonomike, të lehta për t'u hapur dhe të lehta për t'u pastruar, me një profil të trajtuar të integruar në të gjithë lartësinë e derës.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Comfort"
Klasifikimi MediLine
GTIN 9005382196816
Konsumi i energjisë çdo vit 714 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,956 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 58 dB
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 40 °C
Agjenti ftohës R 290
Çlirimi i nxehtësisë 471 kJ / h
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Luhatja maksimale 2,9 °C
Gradienti maksimal 3,6 °C
Përdorimi Butona
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Direkt në shkëputje të rrjetit për 72 orë
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
SmartMonitoring-fähig Ja
Lloji i rrjetit SmartCoolingHub
Ndërfaqja RS 485
Zona për temperaturën e rregullueshme -2 °C deri në +16 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm
Numri i rafteve mbajtëse 8
nga të cilat të lëvizshme 8
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Doreza Dorezë shirit
Materiali hapësira e brendshme Krom-nikel-çelik
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ftohjes Skarë me veshje plastike
Materiali këmbët me regjistrim
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës Majtas fikse/Djathtas fikse
Ndërrimi i menteshës së derës E mundur nga vetë klienti
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave Rrota drejtuese me fren ndalimi përpara, rrota drejtuese prapa
Brava mekanike
Sigurimi
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 3.800 mm
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 216 / 143 / 83 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 2.215,0 / 1.475,0 / 875,0 mm
Pesha (pa paketimin) 206 kg
Pesha (me paketimin) 249 kg
vëllimi neto total 980 l
Vëllimi neto i ndarjes së frigoriferit 980 l
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ftohjes 60 kg
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 64,0 cm
Totali i vëllimit bruto 1.366 l

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.