LKexv 1800 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 86 / 60 / 60 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme +1 °C deri në +15 °C
Konsumi i energjisë çdo vit 328 kWh/a

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Rezistent ndaj shpërthimit: ATEX 95

Rezistent ndaj shpërthimit: ATEX 95

Certifikimi ATEX 95 vërteton se frigoriferët dhe ngrirësit laboratorikë Liebherr rezistentë ndaj shpërthimit janë të përshtatshëm për ruajtjen e materialeve shpërthyese dhe shumë të ndezshme siç përcaktohet nga Direktiva e BE-së 2014/34/EU (ATEX).

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik
Klasifikimi MediLine
GTIN 9005382168356
Konsumi i energjisë çdo vit 328 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,898 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 47 dB
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 30 °C
Agjenti ftohës R 600a
Çlirimi i nxehtësisë 421 kJ / h
Nennaufnahme Watt (Katalog) 110,0 W
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Luhatja maksimale 7,4 °C
Gradienti maksimal 10,2 °C
Përdorimi Termostat me rrotullim
Alarmi i shkëputjes së rrjetit
Sinjal paralajmërues në rast defekti
Kontakti pa potencial
SmartMonitoring-fähig Nein
Lloji i rrjetit
Ndërfaqja
Ftohja e vëllimit bruto 180 l
Ftohja e volumit neto 160 l
Zona për temperaturën e rregullueshme +1 °C deri në +15 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm
Numri i rafteve mbajtëse 4
nga të cilat të lëvizshme 3
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Doreza Dorezë shufër ergonomike
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ftohjes Xham
Materiali këmbët me regjistrim Çelik i zinkuar
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Ndërrimi i menteshës së derës E mundur nga vetë klienti
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave
Brava mekanike
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 2.800 mm
Vëllimi i përgjithshëm bruto 180 l
Vëllimi total neto 160 l
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 86 / 60 / 60 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 905,0 / 615,0 / 655,0 mm
Pesha (pa paketimin) 38,00 kg
Pesha (me paketimin) 41,00 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ftohjes 40 kg
Gjerësia e përdorshme raftet mbajtëse 51 cm
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 41,2 cm
ATEX-Klassifizierung < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.