Zgjidhni asortimentin tuaj
Mbyll

Ftohja efiçente që nuk i kushton botës.

Ju kini parasysh lëndët e mira përbërëse. Ne për gjithçka tjetër.

Pajisjet tona ftohëse gjenden gjithmonë në vendet e para. Dhe jo vetëm në çështjet e efiçencës së energjisë

Kampionët tanë të efiçencës janë gjithpërfshirjet e vërteta. Përveç konsumit të ulët të energjisë ato rezultojnë edhe me një nivel të ulët të zhurmës, shumë vend për ushqime, një kohë të gjatë shërbimi, shumë rezerva energjie, një prodhimtari optimale e sipërfaqeve dhe një besueshmëri absolute në përdorimin e përditshëm.

    
        
        
    

Pra kur bëhet fjalë për efiçencën, ne nuk i kushtojmë vëmendje vetëm një faktori, por në të njëjtën kohë kemi në vështrim disa të tillë. Të gjithë elementët e pajisjeve tona janë të koordinuara në mënyrë të arsyeshme dhe harmonike me njëri-tjetrin në mënyrë që të arrihen rezultate optimale në aspekte të tilla si efikasiteti, qëndrueshmëria, komoditeti ose kostot.

Pajisjet efikase dhe jo efikase tani mund të dallohen më mirë.

Me etiketën e re të energjisë për pajisjet ftohëse dhe ngrirëse me funksionin e shitjes direkte që nga 1 marsi 2021.

Sipas rregullores së re të BE që nga 1 marsi, efiçenca e energjisë e të gjitha pajisjeve ftohëse dhe ngrirëse me funksionin e shitjes direkte duhet etiketuar në mënyrë detyruese. Kjo bëhet me një etiketë të re që duhet mbështetur gjatë vendimit të blerjes. Në varësi të efiçencës, pajisjet ndahen në një shkallë nga A deri në G. Të dhënat e detyrueshme në etiketë ndryshojnë për grupet e mëposhtme të produkteve: Ftohës i pijeve, ngrirës të akullores dhe dollapë frigoriferikë për supermarkete. Në këtë mënyrë ka versione të ndryshme të etiketës së re.

Veç kësaj: Etiketimi është i detyrueshëm për dollapët e magazinimit që nga 1 korriku 2019. Edhe një udhëzim tjetër: Pajisjet laboratorike dhe ftohësi i medikamenteve janë të përjashtuara nga detyrimi i etiketimit.

    
        
        
    

Zbuloni bashkëpunëtorin tonë më efikas.

Pajisjet tona ftohëse konsumojnë vetëm shumë pak energji elektrike. Pra nuk është çudi që shumë pajisje Liebherr janë në shtëpi në klasat më ekonomike të efiçencës së energjisë. Kjo efiçencë ka dy avantazhe: Ju ruani mjedisin. Dhe kurseni në faturën e energjisë elektrike. Konsumi i ulët në ftohje nuk ka asnjë ndikim: Ushqimet tuaja ruhen të freskëta për një kohë të gjatë në mënyrë të besueshme. Medikamentet dhe lëndët e tjera të ndjeshme janë të ruajtura në mënyrë të sigurt.

A keni ende pyetje?

Si llogariten me saktësi klasat e reja të efiçencës së energjisë? Cilat teknologji e bëjnë një frigorifer ftohës në një pajisje që kursen energji? Dhe si mund t’ju mbështesim për të dhënë një kontribut për mjedisin tonë? S’ka rëndësi, se cilat pyetje keni për etiketën e re të energjisë, ne u përgjigjemi atyre me kënaqësi. Gëzohemi për njoftimin tuaj: