Frigoriferët banak ngrirës dyqanet ushqimore

Totali i vëllimit bruto


Gjerësia e pajisjes


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-2 nga 2

PIZ 210 (-) Ngrirës lart për supermarkete

 • Grupi i produkteve Ngrirës lart për supermarkete
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 143 / 210 / 76 cm
 • Dimensionet e brendshme: lartësi / gjerësi / thellësi 80,0 / 198,0 / 37,0
 • Totali i vëllimit bruto 793 l
 • Zona e shfaqjes së artikujve 1,45 m²
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 7,554 kWh / 24h
 • Grupi i produkteve Ngrirës lart për supermarkete
 • Dimensionet e brendshme: lartësi / gjerësi / thellësi 80,0 / 198,0 / 37,0
 • Totali i vëllimit bruto 793 l
 • Zona e shfaqjes së artikujve 1,45 m²
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 7,554 kWh / 24h

PIZ 250 (-) Ngrirës lart për supermarkete

 • Grupi i produkteve Ngrirës lart për supermarkete
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 143 / 250 / 76 cm
 • Dimensionet e brendshme: lartësi / gjerësi / thellësi 80,0 / 238,0 / 40,0
 • Totali i vëllimit bruto 1.160 l
 • Zona e shfaqjes së artikujve 1,54 m²
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 8,484 kWh / 24h
 • Grupi i produkteve Ngrirës lart për supermarkete
 • Dimensionet e brendshme: lartësi / gjerësi / thellësi 80,0 / 238,0 / 40,0
 • Totali i vëllimit bruto 1.160 l
 • Zona e shfaqjes së artikujve 1,54 m²
 • Konsumi i energjisë në 24 orë 8,484 kWh / 24h
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.