FRPSvg 6511 Performance Frigorifer ftohës GN 2/1 me ftohje me qarkullim ajri

Vëllimi i përgjithshëm bruto 625 l
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm
Grupi i produkteve Frigorifer ftohës GN 2/1 me ftohje me qarkullim ajri
Agjenti ftohës R 290
Klasa e efiçencës së energjisë B

Pjesa e brendshme dhe e jashtme prej çeliku inoks

Pjesa e brendshme dhe e jashtme prej çeliku inoks

Higjiena është prioritet kryesor në vendet ku ruhet ushqim. Duke mbajtur këtë gjë parasysh, shtresa e brendshme e enës së emaluar të thellë Gastronorm 2/1 prej çeliku inoks e është krijuar me çelik inoks higjienik dhe nuk ka pjesë të vështira për t'u pastruar. Panelet anësore prej çeliku inoks të trupit të jashtëm, me shtresë izoluese, janë gjithashtu veçanërisht të lehta për t'u pastruar. Frigoriferët dhe ngrirësit prej çeliku inoks GN 2/1 janë rezistentë ndaj ujit brenda dhe jashtë, në përputhje me IPX5.

Drita LED e tavanit

Drita LED e tavanit

Edhe në mjedis të errët, drita LED e tavanit ofron ndriçim të mirë të pjesës së brendshme. Falë pamjes optimale, produkti i dëshiruar gjendet menjëherë, që do të thotë se dera mund të mbyllet shpejt dhe temperatura e pjesës së brendshme nuk ndryshon. Kështu ju shpëtoni nga kërkimi i panevojshëm për diçka - dhe mbi të gjitha, kursen kosto të energjisë.

Pajisje me WiFi/ndërfaqe LAN

Pajisje me WiFi/ndërfaqe LAN

Ja sa e lehtë është të lidhësh një pajisje Liebherr me rrjetin: Të pajisura me WiFi dhe ndërfaqen LAN, pajisjet Liebherr mund të lidhen lehtësisht me sistemet e jashtme, siç është SmartMonitoring. Me zgjidhjen e monitorimit dixhital, temperatura e ruajtjes monitorohet dhe regjistrohet në mënyrë të lehtë dhe të sigurt përmes ndërfaqes së konfiguruar më pas.

Informacioni për ndërprerjen e energjisë

Informacioni për ndërprerjen e energjisë

Në rast ndërprerjeje të furnizimit me energji elektrike për shkak të një avarie, informacioni i ndërprerjes së energjisë shfaqet pasi të rikthehet energjia. Informacioni tregon se pajisja ka qëndruar përkohësisht pa energji dhe temperaturën maksimale të arritur gjatë kësaj kohe. Kjo ju lejon të vlerësoni nëse ka gjasa për një humbje të cilësisë.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Informacioni i qartë i pajisjes

Informacioni i qartë i pajisjes

I gjithë informacioni rreth pajisjes duhet të jetë i gatshëm në momentin që ju duhet. Prandaj, çdo pajisje Liebherr ka numrin e saj të serisë dhe të shërbimit, si edhe përshkrimin e modelit në ekran, ku mund të lexohet me lehtësi. Kërkimet e lodhshme, si dhe zbrazja e detyrueshme e pjesës së brendshme që të mund të lexoni këtë informacion, tashmë i përkasin të shkuarës.

Pjesë e brendshme e sigurt për ushqimet

Pjesë e brendshme e sigurt për ushqimet

Të gjitha materialet në pajisjet Liebherr për furra dhe industrinë e kateringut janë të sigurta për ushqimet dhe të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara.

Komponentë ftohjeje lehtësisht të arritshëm

Komponentë ftohjeje lehtësisht të arritshëm

Komponentët e ftohjes janë lehtësisht të arritshëm pasi janë të integruar në pjesën e sipërme të ndarjes së makinerisë, gjë e cila rrit ndjeshëm kapacitetin e pjesës së brendshme. Pjesa e përparme mund të ngrihet thjeshtë për të lehtësuar shërbimin. Kur hapet në një kënd më shumë se 45°, ajo mund të shkëputet tërësisht.

Kyçi i ekranit

Kyçi i ekranit

Për të shmangur konfigurimet aksidentale, menyja e përdoruesit mund të kyçet. Alarmet akustike mund të pranohen edhe kur funksioni i kyçjes është i aktivizuar. Kjo garanton që të gjitha hyrjet e nevojshme të regjistrohen – dhe çdo hyrje e padëshiruar të mos regjistrohet. Për siguri më të madhe kur përdorni pajisjen Liebherr.

Sistem elektronik me ekran të integruar temperature

Sistem elektronik me ekran të integruar temperature

Sistemi elektronik me prekje i lehtë për t'u përdorur kontrollon funksionin e shkrirjes që kursen energji sipas nevojës aktuale. Regjistruesi i integruar i të dhënave regjistron dhe ruan temperaturën e brendshme minimale dhe maksimale me dokumentacionin në përputhje me HACCP.

Shkarkimi në dysheme

Shkarkimi në dysheme

Lehtësimi i arritjes së niveleve të larta të higjienës: Shkarkuesi i integruar në dysheme në pajisjet Liebherr për katering mundëson pastrim praktik në hapësirat e vogla. Uji shkarkohet lehtësisht dhe pajisja juaj bëhet menjëherë e pastër.

Ndriçim vertikal LED

Ndriçim vertikal LED

Ndriçimi vertikal LED siguron ndriçim optimal të brendësisë në të gjithë lartësinë e pajisjes. Falë pasqyrës së përsosur në të gjitha nivelet, substanca e dëshiruar është menjëherë e arritshme, dera mund të mbyllet përsëri shpejt dhe temperatura e brendshme mbetet e qëndrueshme. Kjo ju kursen kërkimin e panevojshëm për diçka – dhe mbi të gjitha kostot e energjisë.

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Kryeni punët e zakonshme në komoditet; rrini të qetë se nuk do të humbisni asgjë: Në një kënd hapjeje rreth 90°, dera e pajisjes qëndron e hapur dhe lehtëson mbushjen dhe zbrazjen, si edhe pastrimin. Nën rreth 90°, ajo mbyllet vetë në mënyrë që pajisja të mos qëndrojë hapur aksidentalisht. Kjo e mban temperaturën të qëndrueshme edhe ruan cilësinë e ushqimeve.

I përputhshëm me enët standarde

I përputhshëm me enët standarde

Frigoriferët Liebherr për industrinë e kateringut janë projektuar në përgjithësi për përdorim me enë për gastronomi sipas standardit evropian. Kjo do të thotë se çdo enë standarde e përdorur deri tani mund të montohet edhe në pajisjen Liebherr të re.

Drita LED e tavanit

Drita LED e tavanit

Edhe në mjedis të errët, drita LED e tavanit ofron ndriçim të mirë të pjesës së brendshme. Falë pamjes optimale, produkti i dëshiruar gjendet menjëherë, që do të thotë se dera mund të mbyllet shpejt dhe temperatura e pjesës së brendshme nuk ndryshon. Kështu ju shpëtoni nga kërkimi i panevojshëm për diçka - dhe mbi të gjitha, kursen kosto të energjisë.

Kyçi mekanik

Kyçi mekanik

Të gjitha pajisjet profesionale Liebherr për furra dhe industrinë e kateringut janë të pajisura me një kyç mekanik me dy çelësa. Në këtë mënyrë, ju mund të jeni të sigurt se asnjë dorë e paautorizuar nuk mund t'i prekë ushqimet e ruajtura.

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Krahas markimit UKCA/CE të kërkuar nga ligji, të gjitha zonat që kanë lidhje me sigurinë – nga manuali i përdorimit deri te pajisja – janë vlerësuar dhe testuar nga një laborator testimi i jashtëm dhe i pavarur. Kjo ju ofron sigurinë më të mirë të mundshme të produktit.

Ultra i efektshëm

Ultra i efektshëm

Çmimet në rritje të energjisë elektrike po shtojnë kërkesat për efikasitetin e frigoriferëve dhe ngrirësve. Nga kompresori deri te izoluesi, te dritat dhe pjesët elektronike, Liebherr e shfrytëzon plotësisht kapacitetin për kursim të të gjithë komponentëve. Rezultati është mbresëlënës - sidomos për sa i përket kostove afatgjata të përdorimit.

Vendosja krah për krah

Vendosja krah për krah

Kiti i aksesorëve ofron një zgjidhje të rregullt dhe të sigurt për të bashkuar disa pajisje. Pajisjet lidhen fort me njëra-tjetrën përmes një shine të profilizuar në mënyrë që të krijojnë një pjesë ballore unike dhe të mos rrëshqasin. Fiksimi i tyre garanton gjithashtu distancën e rekomanduar dhe parandalon grumbullimin e kondensimit midis pajisjeve.

SmartMonitoring

SmartMonitoring

Monitorimi dixhital i Liebherr kontrollon dhe dokumenton në mënyrë të besueshme temperaturën e ruajtjes dhe ju njofton menjëherë në rast luhatjesh. Për siguri maksimale në ftohje dhe ngrirje si dhe mbrojtje optimale për gjërat tuaja me vlerë.

Zona e temperaturës +1°C/+15°C

Zona e temperaturës +1°C/+15°C

Pajisjet Liebherr për furrat e bukës dhe industrinë e kateringut kanë një diapazon temperaturash tejet të qëndrueshëm midis +1°C dhe +15°C – duke garantuar freski dhe shije për një kohë më të gjatë.

Ultra i efektshëm

Ultra i efektshëm

Çmimet në rritje të energjisë elektrike po shtojnë kërkesat për efikasitetin e frigoriferëve dhe ngrirësve. Nga kompresori deri te izoluesi, te dritat dhe pjesët elektronike, Liebherr e shfrytëzon plotësisht kapacitetin për kursim të të gjithë komponentëve. Rezultati është mbresëlënës - sidomos për sa i përket kostove afatgjata të përdorimit.

Pjesët e këmbimit të disponueshme për dhjetë vjet

Pjesët e këmbimit të disponueshme për dhjetë vjet

I qëndrueshëm do të thotë që pajisja është jo vetëm e përshtatshme për mjedisin dhe ekonomike, por edhe rezistente. Për t'u siguruar që pajisjen profesionale do ta keni për një kohë të gjatë, Liebherr garanton disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për të paktën dhjetë vite pas ndërprerjes së serisë. Megjithëse ne bëjmë gjithçka mundemi për t'u siguruar që mos të lindë asnjëherë nevoja për pjesë këmbimi.

Informacioni i qartë i pajisjes

Informacioni i qartë i pajisjes

I gjithë informacioni rreth pajisjes duhet të jetë i gatshëm në momentin që ju duhet. Prandaj, çdo pajisje Liebherr ka numrin e saj të serisë dhe të shërbimit, si edhe përshkrimin e modelit në ekran, ku mund të lexohet me lehtësi. Kërkimet e lodhshme, si dhe zbrazja e detyrueshme e pjesës së brendshme që të mund të lexoni këtë informacion, tashmë i përkasin të shkuarës.

Rrotëzat e forta

Rrotëzat e forta

Rrotëzat e montueshme bëjnë që pajisjet profesionale Liebherr të jenë shumë të lëvizshme. Kjo ju mundëson të ndryshoni vendndodhjen e instalimit në çdo kohë ose thjesht ta lëvizni pajisjen për lehtësi në pastrim.

Menteshë dere e këmbyeshme

Menteshë dere e këmbyeshme

Pajisjet profesionale Liebherr janë të pajisura me menteshë dere standarde në anën e djathtë. Pa u përpjekur shumë – dhe pa shtuar ndonjë pjesë – mentesha e derës mund të ndryshojë në krahun e majtë. Kjo mundëson liri maksimale kur zgjidhni vendndodhjen e instalimit.

15 vite projektim komponentësh

15 vite projektim komponentësh

I qëndrueshëm do të thotë që pajisja është jo vetëm ekonomike, por edhe afatgjatë. Materialet e cilësisë së lartë dhe fabrikimi solid, kombinuar me të paktën dhjetë vite të disponueshmërisë së pjesëve të këmbimit që nga ndërprerja e serisë, e bëjnë një pajisje Liebherr një nga pajisjet më të forta, të besueshme, jashtëzakonisht afatgjatë dhe më të mira për përdorimin e përditshëm.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit

Për qëllime trajnimi ose ekspozimi, funksionalitet e pajisjes mund të simulohen në modalitetin e demonstrimit pa e vënë në punë pajisjen. Kjo kursen kohë dhe para pasi funksioni i ftohjes nuk është i nevojshëm.

Kyçi i ekranit

Kyçi i ekranit

Për të shmangur konfigurimet aksidentale, menyja e përdoruesit mund të kyçet. Alarmet akustike mund të pranohen edhe kur funksioni i kyçjes është i aktivizuar. Kjo garanton që të gjitha hyrjet e nevojshme të regjistrohen – dhe çdo hyrje e padëshiruar të mos regjistrohet. Për siguri më të madhe kur përdorni pajisjen Liebherr.

Etiketa e energjisë në përputhje me Direktivën e BE 2015/1094

Etiketa e energjisë në përputhje me Direktivën e BE 2015/1094

Një vështrim i shpejtë i efikasitetit të energjisë: Etiketa e energjisë tregon se sa ekonomike janë pajisjet profesionale Liebherr. Ky konsum i ulët i energjisë përkthehet gjithashtu në kosto të përgjithshme funksionimi më të ulëta.

SafetyStop

SafetyStop

Rafti rrjetë me bllokuesin e rrëshqitjes garanton qëndrueshmëri dhe një mjedis pune të sigurt: Rafti rrjetë nuk mund të nxirret gabimisht - edhe nëse shtohen lëvizjet. Kur mbushni ose zbrazni pajisjen, ai mbetet i fiksuar në mënyrë të qëndrueshme në pozicion - dhe ju shpëtoni nga të papriturat.

Meny e fshehur e klientit

Meny e fshehur e klientit

E mbrojtur, e sigurt, e thjeshtë: Menyja e fshehur e klientit u ofron përdoruesve informacion rreth gjendjes së pajisjes ose i lejon ata të bëjnë konfigurime të detajuara të pajisjes, siç është rivendosja në cilësimet e fabrikës. Vendosja e këtij informacioni dhe cilësimeve në një nivel të ndarë të menysë, të mbrojtur me kod, shmang ndryshimet ose manipulimin e padëshiruar të tyre.

Meny e fshehur shërbimi

Meny e fshehur shërbimi

Menyja e fshehur e shërbimit lejon konfigurimin individual të pajisjes, si p.sh. ndezja/fikja e alarmit, rregullimi i diapazoneve të vlerave të synuara ose ndryshimet në shkrirjen automatike. Duke bërë rregullime teknike të vogla, pajisja mund të përshtatet me nevojat tuaja të veçanta.

Pa mirëmbajtje

Pa mirëmbajtje

Kursen kohë, energji dhe para: Pajisjet kolonë profesionale të Liebherr funksionojnë pa filtra ose komponentë dhe pjesë të tjera që kërkojnë rregullisht zëvendësim. Nuk ka kërkesa shtesë për pastrimin.

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Krahas markimit UKCA/CE të kërkuar nga ligji, të gjitha zonat që kanë lidhje me sigurinë – nga manuali i përdorimit deri te pajisja – janë vlerësuar dhe testuar nga një laborator testimi i jashtëm dhe i pavarur. Kjo ju ofron sigurinë më të mirë të mundshme të produktit.

Vendosja krah për krah

Vendosja krah për krah

Kiti i aksesorëve ofron një zgjidhje të rregullt dhe të sigurt për të bashkuar disa pajisje. Pajisjet lidhen fort me njëra-tjetrën përmes një shine të profilizuar në mënyrë që të krijojnë një pjesë ballore unike dhe të mos rrëshqasin. Fiksimi i tyre garanton gjithashtu distancën e rekomanduar dhe parandalon grumbullimin e kondensimit midis pajisjeve.

SuperCool

SuperCool

A dëshironi që frigoriferi juaj të ruajë një temperaturë optimale edhe kur sapo keni futur në të ushqime me temperaturë ambienti? Atëherë kjo është një punë për SuperCool: Pas aktivizimit, Liebherr e rrit rendimentin derisa ushqimi i freskët të ftohet aq sa pjesa tjetër e produkteve ushqimore. Më pas, SuperCool fiket automatikisht - pas maksimumi 12 orësh.

Diapazoni i temperaturës +1°C/+15°C

Diapazoni i temperaturës +1°C/+15°C

Pajisjet Liebherr për furra dhe industrinë e kateringut kanë një diapazon temperature jashtëzakonisht të qëndrueshëm midis 1°C dhe 15°C – duke siguruar ushqim të freskët dhe të shijshëm akoma më gjatë.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Këmbët me rregullim të lartësisë

Këmbët me rregullim të lartësisë

Aty ku higjiena e përditshme e dhomës luan një rol të rëndësishëm, këmbët me rregullim të lartësisë sigurojnë hapësirë të mjaftueshme nga toka dhe sigurojnë që pastrimi nën pajisjen të jetë i lehtë dhe komod.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ftohës GN 2/1 me ftohje me qarkullim ajri
GTIN 9005382248713
Klasifikimi Performance
Klasa e efiçencës së energjisë B
Konsumi i energjisë çdo vit 412 kWh/a
Klasa e klimës 5
Sicherheitsklasse 5
Fuqia e tingullit të zhurmës 60 dB
Agjenti ftohës R 290
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 40 °C
Vlera e lidhjes 4,0 A
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Komandimi Sistem komandimi elektronik
Përdorimi Me prekje
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
SmartMonitoring-fähig Ja
Vernetzbarkeit Mund të instalohet më vonë
ndriçim i vazhdueshëm
Me errësim
Ftohja e vëllimit bruto 625 l
Ftohja e volumit neto 486 l
Diapazoni i temperaturave +1 °C deri në +15 °C
Sistemi i ftohjes Dinamik
Ndriçimi i brendshëm Ndriçim LED në tavan
Procesi i shkrirjes Automatik
Numri i rafteve mbajtëse 3
nga të cilat me rregullim të lartësisë 3
Skara e bazamentit
Ngjyra trupi Inoks
Materiali muret anësore Çelik krom-nikeli (1.4301/AISI 304)
Ngjyra dera Inoks
Materiali dera/kapaku Derë me xham izolues me kornizë krom-nikel-çelik (1.4301 / AISI 304)
Doreza Dorezë shirit
Materiali hapësira e brendshme Çelik krom-nikeli (1.4301/AISI 304)
Materiali raftet mbajtëse Skarë me veshje plastike
Materiali këmbët me regjistrim Krom-nikel-çelik
Dyert me vetëmbyllje
Përfshirje GN 2/1, 530x650mm (Vendosje gjatësore)
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Këmbë të rregullueshme 4
Rrotat
Ftohja me qarkullim
Gjatësia e kabllos së lidhjes 3.000 mm
Vëllimi i përgjithshëm bruto 625 l
Vëllimi total neto 486 l
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 211,5 / 69,7 / 86,7 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 2.250,0 / 740,0 / 900,0 mm
Pesha (pa paketimin) 133 kg
Pesha (me paketimin) 151 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ftohjes 60 kg

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.