FFFsg 5501 Performance Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me SmartFrost

Vëllimi i përgjithshëm bruto 499 l
Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
Agjenti ftohës R 290

SmartFrost

SmartFrost

Aty ku nuk ka akull, nuk ka nevojë për shkrirje: SmartFrost redukton ndjeshëm akullin e grumbulluar në pjesën e brendshme dhe në produktet e ruajtura. Shkrirja nevojitet më rrallë – dhe kur është e nevojshme, ajo është bërë më e lehtë për shkak të mureve të brendshme të lëmuara dhe të lehta për t'u pastruar. Avulluesi i izoluar me shkumë garanton nivele të larta të efikasitetit të energjisë, si edhe ftohje të njëtrajtshme.

Izolues dere i zëvendësueshëm

Izolues dere i zëvendësueshëm

Kurseni kohë dhe para: Izoluesit e çmontueshëm të derës së pajisjes Liebherr mund të zëvendësohen lehtësisht. Nëse izoluesi dëmtohet, ju mund ta zëvendësoni vetë pa asnjë vegël.

LightAlarm

LightAlarm

Në rast të ngritjes së pakontrolluar të temperaturës, nëse një derë është lënë e hapur ose nëse ka pasur ndonjë problem tjetër, drita në pjesën e brendshme të pajisjes do të nisë të pulsojë. Në rastin e pajisjeve me dyer xhami, dallohet menjëherë se ku duhet të ndërhyni. Në rastin e pajisjeve me derë solide, drita e brendshme pulsuese ju paralajmëron ta mbyllni derën menjëherë për të mirëmbajtur cilësinë e ruajtjes.

I përshtatshëm vetëm për arkat e standardizuara (vetëm ngrirësit për gastronomi)

I përshtatshëm vetëm për arkat e standardizuara (vetëm ngrirësit për gastronomi)

Hapni derën, vendosni enën, në mënyrë estetike dhe të rregullt: Pajisjet profesionale për industrinë e kateringut janë projektuar veçanërisht për të plotësuar nevojat në kuzhina dhe furra dhe, prandaj, janë të përshtatshme për përdorim me arkat e standardizuara.

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Derë me vetëmbyllje < 90° / mbyllje automatike e derës nën 90°

Kryeni punët e zakonshme në komoditet; rrini të qetë se nuk do të humbisni asgjë: Në një kënd hapjeje rreth 90°, dera e pajisjes qëndron e hapur dhe lehtëson mbushjen dhe zbrazjen, si edhe pastrimin. Nën rreth 90°, ajo mbyllet vetë në mënyrë që pajisja të mos qëndrojë hapur aksidentalisht. Kjo e mban temperaturën të qëndrueshme edhe ruan cilësinë e ushqimeve.

Pajisje me WiFi/ndërfaqe LAN

Pajisje me WiFi/ndërfaqe LAN

Ja sa e lehtë është të lidhësh një pajisje Liebherr me rrjetin: Të pajisura me WiFi dhe ndërfaqen LAN, pajisjet Liebherr mund të lidhen lehtësisht me sistemet e jashtme, siç është SmartMonitoring. Me zgjidhjen e monitorimit dixhital, temperatura e ruajtjes monitorohet dhe regjistrohet në mënyrë të lehtë dhe të sigurt përmes ndërfaqes së konfiguruar më pas.

Informacioni për ndërprerjen e energjisë

Informacioni për ndërprerjen e energjisë

Në rast ndërprerjeje të furnizimit me energji elektrike për shkak të një avarie, informacioni i ndërprerjes së energjisë shfaqet pasi të rikthehet energjia. Informacioni tregon se pajisja ka qëndruar përkohësisht pa energji dhe temperaturën maksimale të arritur gjatë kësaj kohe. Kjo ju lejon të vlerësoni nëse ka gjasa për një humbje të cilësisë.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Pjesët e këmbimit të disponueshme për dhjetë vjet

Pjesët e këmbimit të disponueshme për dhjetë vjet

I qëndrueshëm do të thotë që pajisja është jo vetëm e përshtatshme për mjedisin dhe ekonomike, por edhe rezistente. Për t'u siguruar që pajisjen profesionale do ta keni për një kohë të gjatë, Liebherr garanton disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për të paktën dhjetë vite pas ndërprerjes së serisë. Megjithëse ne bëjmë gjithçka mundemi për t'u siguruar që mos të lindë asnjëherë nevoja për pjesë këmbimi.

Informacioni i qartë i pajisjes

Informacioni i qartë i pajisjes

I gjithë informacioni rreth pajisjes duhet të jetë i gatshëm në momentin që ju duhet. Prandaj, çdo pajisje Liebherr ka numrin e saj të serisë dhe të shërbimit, si edhe përshkrimin e modelit në ekran, ku mund të lexohet me lehtësi. Kërkimet e lodhshme, si dhe zbrazja e detyrueshme e pjesës së brendshme që të mund të lexoni këtë informacion, tashmë i përkasin të shkuarës.

Rrotëzat e forta

Rrotëzat e forta

Rrotëzat e montueshme bëjnë që pajisjet profesionale Liebherr të jenë shumë të lëvizshme. Kjo ju mundëson të ndryshoni vendndodhjen e instalimit në çdo kohë ose thjesht ta lëvizni pajisjen për lehtësi në pastrim.

Menteshë dere e këmbyeshme

Menteshë dere e këmbyeshme

Pajisjet profesionale Liebherr janë të pajisura me menteshë dere standarde në anën e djathtë. Pa u përpjekur shumë – dhe pa shtuar ndonjë pjesë – mentesha e derës mund të ndryshojë në krahun e majtë. Kjo mundëson liri maksimale kur zgjidhni vendndodhjen e instalimit.

15 vite projektim komponentësh

15 vite projektim komponentësh

I qëndrueshëm do të thotë që pajisja është jo vetëm ekonomike, por edhe afatgjatë. Materialet e cilësisë së lartë dhe fabrikimi solid, kombinuar me të paktën dhjetë vite të disponueshmërisë së pjesëve të këmbimit që nga ndërprerja e serisë, e bëjnë një pajisje Liebherr një nga pajisjet më të forta, të besueshme, jashtëzakonisht afatgjatë dhe më të mira për përdorimin e përditshëm.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit

Për qëllime trajnimi ose ekspozimi, funksionalitet e pajisjes mund të simulohen në modalitetin e demonstrimit pa e vënë në punë pajisjen. Kjo kursen kohë dhe para pasi funksioni i ftohjes nuk është i nevojshëm.

Kyçi i ekranit

Kyçi i ekranit

Për të shmangur konfigurimet aksidentale, menyja e përdoruesit mund të kyçet. Alarmet akustike mund të pranohen edhe kur funksioni i kyçjes është i aktivizuar. Kjo garanton që të gjitha hyrjet e nevojshme të regjistrohen – dhe çdo hyrje e padëshiruar të mos regjistrohet. Për siguri më të madhe kur përdorni pajisjen Liebherr.

SafetyStop

SafetyStop

Rafti rrjetë me bllokuesin e rrëshqitjes garanton qëndrueshmëri dhe një mjedis pune të sigurt: Rafti rrjetë nuk mund të nxirret gabimisht - edhe nëse shtohen lëvizjet. Kur mbushni ose zbrazni pajisjen, ai mbetet i fiksuar në mënyrë të qëndrueshme në pozicion - dhe ju shpëtoni nga të papriturat.

Meny e fshehur e klientit

Meny e fshehur e klientit

E mbrojtur, e sigurt, e thjeshtë: Menyja e fshehur e klientit u ofron përdoruesve informacion rreth gjendjes së pajisjes ose i lejon ata të bëjnë konfigurime të detajuara të pajisjes, siç është rivendosja në cilësimet e fabrikës. Vendosja e këtij informacioni dhe cilësimeve në një nivel të ndarë të menysë, të mbrojtur me kod, shmang ndryshimet ose manipulimin e padëshiruar të tyre.

Meny e fshehur shërbimi

Meny e fshehur shërbimi

Menyja e fshehur e shërbimit lejon konfigurimin individual të pajisjes, si p.sh. ndezja/fikja e alarmit, rregullimi i diapazoneve të vlerave të synuara ose ndryshimet në shkrirjen automatike. Duke bërë rregullime teknike të vogla, pajisja mund të përshtatet me nevojat tuaja të veçanta.

Pjesë e brendshme e sigurt për ushqimet

Pjesë e brendshme e sigurt për ushqimet

Të gjitha materialet në pajisjet Liebherr për furra dhe industrinë e kateringut janë të sigurta për ushqimet dhe të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara

Pa mirëmbajtje

Pa mirëmbajtje

Kursen kohë, energji dhe para: Pajisjet kolonë profesionale të Liebherr funksionojnë pa filtra ose komponentë dhe pjesë të tjera që kërkojnë rregullisht zëvendësim. Nuk ka kërkesa shtesë për pastrimin.

Kyçi mekanik

Kyçi mekanik

Të gjitha pajisjet profesionale Liebherr për furra dhe industrinë e kateringut janë të pajisura me një kyç mekanik me dy çelësa. Në këtë mënyrë, ju mund të jeni të sigurt se asnjë dorë e paautorizuar nuk mund t'i prekë ushqimet e ruajtura.

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Përputhje me standardin DIN EN 60335 për sigurinë e pajisjes

Krahas markimit UKCA/CE të kërkuar nga ligji, të gjitha zonat që kanë lidhje me sigurinë – nga manuali i përdorimit deri te pajisja – janë vlerësuar dhe testuar nga një laborator testimi i jashtëm dhe i pavarur. Kjo ju ofron sigurinë më të mirë të mundshme të produktit.

Pjesë e brendshme që pastrohet lehtësisht

Pjesë e brendshme që pastrohet lehtësisht

Ena e brendshme plastike është prej polistireni: një material plastik plotësisht i riciklueshëm, i fortë dhe pa aromë. E prodhuar në mënyrë të përsosur në një pjesë unike, ajo nuk ka vrima të fshehura ku pluhuri mund të grumbullohet dhe cepat e mëdhenj mund të pastrohen lehtë dhe shpejt. Kombinimi i përsosur i qëndrueshmërisë dhe higjienës.

Vendosja krah për krah

Vendosja krah për krah

Kiti i aksesorëve ofron një zgjidhje të rregullt dhe të sigurt për të bashkuar disa pajisje. Pajisjet lidhen fort me njëra-tjetrën përmes një shine të profilizuar në mënyrë që të krijojnë një pjesë ballore unike dhe të mos rrëshqasin. Fiksimi i tyre garanton gjithashtu distancën e rekomanduar dhe parandalon grumbullimin e kondensimit midis pajisjeve.

Rafti rrjetë me bllokues të rrëshqitjes

Rafti rrjetë me bllokues të rrëshqitjes

Të qëndrueshme, rezistente, të ajrosura: Raftet rrjetë të forta dhe rezistente ndaj gërryerjes prej veshjeje çeliku mbajnë edhe ushqimet e rënda. Në të njëjtën kohë, ato garantojnë qarkullim konstant të ajrit dhe qëndrueshmëri të temperaturës. Një bllokues i rrëshqitjes nuk lejon rrëshqitjen e raftit kur jeni duke nxjerrë artikuj nga pajisja.

Qëndrueshmëria e temperaturës përputhet me kërkesat e standardit DIN EN 16825:2015/Për ruajtjen në ngrirje

Qëndrueshmëria e temperaturës përputhet me kërkesat e standardit DIN EN 16825:2015/Për ruajtjen në ngrirje

Produktet ushqimore delikate nuk mund t'u nënshtrohen luhatjeve të mëdha të temperaturës së përcaktuar të ruajtjes. Ngrirësit Liebherr garantojnë një temperaturë të qëndrueshme midis −15°C dhe −18°C. Kjo ju lejon ta ruani ushqimin më gjatë dhe ruan cilësinë e ushqimeve të ngrira.

Navigimi intuitiv i menysë

Navigimi intuitiv i menysë

Prakticitet në pëllëmbë të dorës: Lexoni gjendjen e pajisjes në panelin e kontrollit të integruar në nivelin e derës pa qenë nevoja ta hapni atë. Udhëzuesi me meny është vetëshpjegues dhe i kontrolluar nga tre butona me prekje.

Kondensatori me tub teli

Kondensatori me tub teli

Kondensatorët me tub teli janë të shtrenjtë për t’u pastruar dhe i bëjnë frigoriferët më të prirë për t’u prishur. Megjithatë, kondensatorët tanë të qëndrueshëm me tubo teli parandalojnë depozitimin e yndyrës dhe pluhurit, nuk kërkojnë mirëmbajtje dhe garantojnë performancë të shkëlqyer frigoriferi dhe efikasitet për shumë vite. Dhe gjithashtu mund të prisni kosto të ulëta të funksionimit.

Këmbët me rregullim të lartësisë

Këmbët me rregullim të lartësisë

Aty ku higjiena e përditshme e dhomës luan një rol të rëndësishëm, këmbët me rregullim të lartësisë sigurojnë hapësirë të mjaftueshme nga toka dhe sigurojnë që pastrimi nën pajisjen të jetë i lehtë dhe komod.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me SmartFrost
GTIN 9005382241615
Klasifikimi Performance
Konsumi i energjisë çdo vit 1.234 kWh/a
Klasa e klimës 7
Sicherheitsklasse 5
Fuqia e tingullit të zhurmës 49 dB
Agjenti ftohës R 290
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 40 °C
Vlera e lidhjes 2,0 A
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Komandimi Sistem komandimi elektronik
Përdorimi Me prekje
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
SmartMonitoring-fähig Ja
Vernetzbarkeit Mund të instalohet më vonë
ndriçim i vazhdueshëm
Me errësim
Ndriçimi i brendshëm
Diapazoni i temperaturave -9 °C deri në -26 °C
Teknologjia e ftohjes SmartFrost
Sistemi i ftohjes Statik
Procesi i shkrirjes Manual
Kuti në ndarjen e ngrirjes 0
Numri i rafteve mbajtëse 5
nga të cilat të lëvizshme 0
Ngrirja e vëllimit bruto 499 l
Ngrirja e volumit neto 289 l
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra dera E bardhë
Materiali dera/kapaku Derë e plotë
Doreza Dorezë alumini
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Materiali raftet mbajtëse Skarë me veshje plastike
Materiali këmbët me regjistrim Inoks
Dyert me vetëmbyllje
SoftSystem
Përfshirje 600x400mm (Vendosje tërthore)
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Guarnicioni i ndërrueshëm i derës
Këmbë të rregullueshme 4
Doreza për transport
Rrotat
Lloji i rrotave
Ftohja me qarkullim
Gjatësia e kabllos së lidhjes 3.000 mm
Vëllimi i përgjithshëm bruto 499 l
Vëllimi total neto 289 l
Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 1.850,0 / 765,0 / 840,0 mm
Pesha (me paketimin) 106 kg
Pesha (pa paketimin) 99 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ngrirjes 60 kg

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.