LGUex 1500 MediLine Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82 / 60,1 / 61,8 cm
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
Konsumi i energjisë çdo vit 294 kWh/a

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. Për të lidhur në këtë pajisje SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, juve ju duhet konverteri i ndërfaqes RS 485, i cili shitet më vete.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Rezistent ndaj shpërthimit: ATEX 95

Rezistent ndaj shpërthimit: ATEX 95

Certifikimi ATEX 95 vërteton se frigoriferët dhe ngrirësit laboratorikë Liebherr rezistentë ndaj shpërthimit janë të përshtatshëm për ruajtjen e materialeve shpërthyese dhe shumë të ndezshme siç përcaktohet nga Direktiva e BE-së 2014/34/EU (ATEX).

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Kështu, temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen, p.sh., nëpërmjet SmartMonitoring.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Modele me mundësi instalimi nën banak

Modele me mundësi instalimi nën banak

Disa modele mund të integrohen poshtë nën një pllakë. Në këtë rast, për ventilimin në pjesën e pasme të njësisë nevojitet një sipërfaqe ajrimi në sipërfaqen e punës prej min. 200 cm². Kur në pllakën e punës nuk është parashikuar asnjë grilë ventilimi, lartësia e bufesë duhet të jetë së paku 860 mm për të siguruar shpërndarje adekuate të ngrohjes në pjesën e përparme. Veçanërisht me gjurmë të vogla, modelet nën banak ofrojnë një zgjidhje për kursimin e hapësirës.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ngrirës për laborator me sistem elektronik "Comfort"
Klasifikimi MediLine
GTIN 9005382237298
Konsumi i energjisë çdo vit 294 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,803 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 45 dB
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 35 °C
Agjenti ftohës R 600a
Çlirimi i nxehtësisë 330 kJ / h
Luhatja maksimale 3,3 °C
Gradienti maksimal 6,6 °C
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Në rikthimin e rrjetit
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
Lloji i rrjetit SmartCoolingHub
Ndërfaqja RS 485
Zona për temperaturën e rregullueshme -9 °C deri në -26 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Teknologjia e ftohjes
Sistemi i ftohjes Statik
Procesi i shkrirjes Manual
Ndriçimi i brendshëm
Numri i koshave 1
Kuti në ndarjen e ngrirjes 3
Numri i rafteve mbajtëse 4
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Çelik
Doreza Dorezë shufër ergonomike me mekanizëm për hapjen
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Material i rafteve të rregullueshme Ndarja e ngrirjes Pllakat e serpentinës
Materiali këmbët me regjistrim Çelik i zinkuar
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Ndërrimi i menteshës së derës E mundur nga vetë klienti
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave
Brava mekanike
Sigurimi
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 2.800 mm
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82 / 60,1 / 61,8 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 875,0 / 615,0 / 709,0 mm
Pesha (pa paketimin) 42,00 kg
Pesha (me paketimin) 43,00 kg
vëllimi neto total 129 l
Frigorifer me volum neto 129 l
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ngrirjes 24 kg
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 45,0 cm
ATEX-Klassifizierung < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.