MKUv 1613 MediLine Frigorifer ftohës për medikamente me sistem elektronik "Comfort"

Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82 / 60,1 / 61,8 cm
Konsumi i energjisë çdo vit 408 kWh/a

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring që instalohet më vonë

SmartMonitoring i firmës Liebherr ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për dokumentimin dhe mbikëqyrjen e të dhënave të matjes dhe funksionimit, mesazhet e alarmit dhe gjendjet e pajisjeve. Për të lidhur në këtë pajisje SmartCoolingHub që nevojitet për këtë qëllim, juve ju duhet konverteri i ndërfaqes RS 485, i cili shitet më vete.

Ftohje për mjedis miqësor

Ftohje për mjedis miqësor

Pajisjet Liebherr janë optimizuar nga pikëpamja për efiçencën më të mirë të mundshme të energjisë dhe kosto të ulëta funksionimi. Këtu përdoret vetëm gazi ftohës natyral dhe ekologjik R 600a dhe R 290. Në ndërthurje me kompresorët me efiçencë të lartë, këta janë jashtëzakonisht të fuqishëm – dhe me potencialin e tyre të ulët për efektin serrë ata janë gjithashtu të sigurt edhe për të ardhmen.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Ndriçim i brendshëm me LED

Ndriçim i brendshëm me LED

Të gjithë frigoriferët për laboratorë me dyer xhami kanë ndriçim me LED që ndizet më vete. Si rezultat, ndriçimi i brendshëm është i shpërndarë në mënyrë të barabartë dhe lejon qasje të shpejtë dhe të synuar në produktet e ruajtura.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Kështu, temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen, p.sh., nëpërmjet SmartMonitoring.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për medikamente me sistem elektronik "Comfort"
Klasifikimi MediLine
GTIN 9005382238172
Konsumi i energjisë çdo vit 408 kWh/a
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,117 kWh / 24h
Fuqia e tingullit të zhurmës 47 dB
Temperatura e ambientit +10 °C deri në 35 °C
Agjenti ftohës R 600a
Çlirimi i nxehtësisë 438 kJ / h
Nennaufnahme Watt (Katalog) 130,0 W
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Luhatja maksimale 4,9 °C
Gradienti maksimal 5,1 °C
Përdorimi Butona
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Direkt në shkëputje të rrjetit për të paktën 12 orë
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
SmartMonitoring-fähig Ja
Lloji i rrjetit SmartCoolingHub
Ndërfaqja RS 485
Ftohja e vëllimit bruto 152 l
Ftohja e volumit neto 109 l
Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C
Treguesi i temperaturës I jashtëm dixhital
Sistemi i ftohjes Dinamik
Procesi i shkrirjes Automatik
Ndriçimi i brendshëm Ndriçim LED në tavan
Kuti 0
Numri i rafteve mbajtëse 4
nga të cilat të lëvizshme 3
Skara e bazamentit
Materiali muret anësore Çelik
Ngjyra trupi E bardhë
Materiali dera/kapaku Derë me xham izolues
Doreza Dorezë shufër ergonomike me mekanizëm për hapjen
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ftohjes Skarë me veshje plastike
Materiali këmbët me regjistrim Çelik i zinkuar
Dera që mbyllet vetë
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Ndërrimi i menteshës së derës E mundur nga vetë klienti
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë — mm
Rrotat
Lloji i rrotave
Brava mekanike
Kabllo e lidhjes (gjatësia) 2.800 mm
Vëllimi i përgjithshëm bruto 152 l
Vëllimi total neto 109 l
Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82 / 60,1 / 61,8 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 875,0 / 615,0 / 709,0 mm
Pesha (pa paketimin) 45,00 kg
Pesha (me paketimin) 48,00 kg
Ngarkesshmëria e rafteve në ndarjen e ftohjes 45 kg
Gjerësia e përdorshme raftet mbajtëse 44 cm
Thellësia e përdorshme rafti mbajtës 42,0 cm
Zertifizierungen DIN 13277

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.