MKv 3910 MediLine

Vëllimi bruto total 361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet

Karakteristikat

Funksioni Alarm-Testues

Funksioni Alarm-Testues

Me këtë test, mund të kontrollohet funksionaliteti i pajisjes së brendshme dhe çdo pajisje alarmi të lidhur me jashtë. Ftohja e pajisjes nuk do të ndërpritet gjatë këtij testimi.

Ruajtja e medikamenteve: DIN 58345

Ruajtja e medikamenteve: DIN 58345

Shkurtesa DIN nënkupton "Deutsches Institut für Normung" (Instituti Gjerman për Standardizimin), i cili përcakton standardet për industrinë në komitetet e specializuara. DIN 58345 ka të bëjë me frigoriferët për produktet mjekësore që përdoren për ruajtjen e produkteve mjekësore në një temperaturë pune prej 2°C deri në 8°C. DIN 58345 aktualisht reflekton nivelin më të lartë të teknologjisë dhe vendos kërkesa të formuluara saktësisht për frigoriferët përkatës të medikamenteve.

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës

Treguesi dixhital i temperaturës tregon saktësisht temperaturën e brendshme të frigoriferit. Kështu, operatorët dhe përdoruesit mund të marrin një pasqyrë të shpejtë të temperaturës së pajisjes.

Ftohja me qarkullim

Ftohja me qarkullim

Ventilatorët me efikasitet të lartë sigurojnë ftohje të shpejtë të mallrave të freskëta të ruajtura dhe një temperaturë uniforme ftohëse në të gjithë brendësinë.

Sistemi efikas i ftohjes

Sistemi efikas i ftohjes

Falë dekadave të përvojës në ftohje të kombinuara me hulumtime të vazhdueshme, Liebherr siguron cilësi të shkëlqyeshme të sistemit të ftohjes. Përdorimi i kompresorëve të cilësisë së lartë, kondensatorit, avulluesit dhe komponentëve të tjerë të ftohjes siguron një reduktim të ndjeshëm të konsumit të energjisë dhe një reduktim të kostove operative të pajisjeve Liebherr.

Ndëfaqja seriale magjistrale

Ndëfaqja seriale magjistrale

Duke përdorur ndërfaqen e serisë, pajisjet mund të lidhen me një sistem monitorimi të jashtëm. Në rast se një sistem monitorimi për t'u lidhur me anë të ndërfaqes nuk është tashmë i disponueshëm, një komplet plotësues i konvertimit të ndërfaqes disponohet si aksesor opsionale, i cili mund të përdoret për t'u lidhur me një kompjuter ose laptop. Me ndihmën e ndërfaqes magjistrale mund të lidhen deri në 20 pajisje në seri dhe në rrjet me njëri-tjetrin. Temperatura dhe alarmi mund të dokumentohen dhe arkivohen nëpërmjet programit të monitorimit të temperaturës Liebherr.

Alarmi i temperaturës

Alarmi i temperaturës

Alarmi i integruar i temperaturës sinjalizon në rast të tejkalimit ose rënies nën kufijtë e alarmit. Ky alarm është i pajisur me sinjalizim akustik dhe vizual, duke siguruar sigurinë maksimale të mallrave të ruajtura.

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Temperatura konstante dhe të qëndrueshme: EN 60068-3

Të gjitha frigoriferët ftohës dhe ngrirës për laboratorë janë testuar në objektet moderne të zhvillimit të Liebherr sipas metodës së provës EN 60068-3 për matjen e stabilitetit të temperaturës. Temperatura matet në nëntë pika të ndryshme brenda pajisjes.

Agjentët ftohës R600a dhe R 290 janë ekologjikë, pasi ato kanë një efekt serrë shumë të ulët dhe nuk ka potencial për dëmtimin e shtresës së ozonit. Prandaj, këto agjentë ftohës kanë zëvendësuar pothuajse tërësisht ftohësit R134a dhe R404a të përdorur më parë. Të gjithë frigoriferët banak për ruajtje dhe Impuls Liebherr janë të dizajnuara me R600a ose R 290 dhe karakterizohen nga një efikasitet i jashtëzakonshëm energjie, i cili përmirëson bilancin e CO2 dhe promovon një zhvillim të qëndrueshëm.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të vendoset gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit dhe të përshtatet sipas nevojave individuale.

Të dhënat teknike

Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për medikamente me sistem elektronik "Comfort"
GTIN 9005382238233
Konsumi i energjisë çdo vit 309,00 kWh/a
Fuqia e tingullit të zhurmës 48 dB
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 280 l
Vëllimi bruto total 361 l
Agjenti ftohës R 600a
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Vlera e lidhjes 1,5 A
Ndarja e ftohjes 361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
Izolimi 40 - 40 mm
Pesha (me paketimin) 73,00 kg
Pesha (pa paketimin) 67,00 kg
Komandimi Sistem komandimi elektronik
Përdorimi Butona
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Kontakti pa potencial
Alarmi i shkëputjes së rrjetit Direkt në shkëputje të rrjetit për të paktën 12 orë
Luhatja maksimale 3,6 °C
Gradienti maksimal 4,1 °C
SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
Materiali muret anësore Stahl
Ngjyra trupi Weiß
Materiali dera/kapaku Çelik
Brava Ekzistuese
Dyert me vetëmbyllje
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Materiali hapësira e brendshme Plastikë e bardhë
Lloji i rrotave
Dizajni i derës HardLine
Doreza Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik

Shkarkimet

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.