Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes

Teknologjia e freskimit

Rezultati 1-1 nga 1

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185 / 60 / 66,5 cm
  • Vëllimi i përgjithshëm 371 l
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185 / 60 / 66,5 cm
  • Vëllimi i përgjithshëm 371 l
  • Niveli i zhurmës 36 dB
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.