Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 31-40 nga 42

TP 1414 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 55,4 / 62,3 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 122 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1424 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,0 / 50,1 / 62,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 122 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1434 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 55,4 / 62,3 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 122 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1514 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 55,4 / 62,3 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 133 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1720 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 145 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1724 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 143 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1760 Premium Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 154 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TP 1764 Premium Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 136 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TPesf 1710 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 61,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 145 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

TPesf 1714 Comfort Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 60,1 / 61,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 143 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.