Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Kuti


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat


Rezultati 21-29 nga 29

GP 1376 Premium Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 103 l
Kuti 4
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 1476 Premium Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 60,2 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 103 l
Kuti 4
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 1486 Premium Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 60,2 / 62,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 103 l
Kuti 4
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 2033 Comfort Ngrirës me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,0 / 60,0 / 63,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 156 l
Kuti 5
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 2433 Comfort Ngrirës me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 190 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 2733 Comfort Ngrirës me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164,4 / 60,0 / 63,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 224 l
Kuti 7
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GPesf 1476 Premium Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 60,2 / 61,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 103 l
Kuti 4
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

Gsl 1223 Comfort Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 98 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GX 823 Comfort Kuti ngirësi

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 63,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 68 l
Kuti 2
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.