Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 21-30 nga 87

CN 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 356 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 4213 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 294 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 4313 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 304 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 4713 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 328 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 4813 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CN 5715 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 70,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 402 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNbe 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 356 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNbe 4313 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 304 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNbs 3915 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 340 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CNbs 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 356 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.