Brezi i pajisjeve

Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë


Ngjyra trupi


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 51-54 nga 54

CUkw 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

CUno 2831 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,2 / 55,0 / 63,0 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,0 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 68,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.