Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes


Teknologjia e freskimit


Teknologjia e ftohjes


IceMaker

Rezultati 1-6 nga 6

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 660
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 660
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 714
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 714
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SBNsdd 526i Prime BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

SRsdc 525i Prime Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFbs 5295 Peak BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNbsd 529i Peak NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRBbsc 529i Peak BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

XRFsd 5265 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 661
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 661
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsdd 526i Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRBsdd 526i Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

XRFsf 5245 Plus BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 659
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 659
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsfd 5247 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRBsfc 5220 Plus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

XRFst 5295 Peak BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNstd 529i Peak NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRBstc 529i Peak BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.