Gjerësia e bufesë (cm)


Lartësia e bufesë


Vëllimi i përgjithshëm


Mënyra e instalimit


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e freskimitInfinitySpring

Rezultati 41-50 nga 50

IRSe 4100 Pure Frigorifer ftohës inkaso i integrueshëm me EasyFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 201 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • SmartDeviceBox E plotësueshme
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 201 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • SmartDeviceBox E plotësueshme

IRSe 4101 Pure Frigorifer ftohës inkaso i integrueshëm me EasyFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 182 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • SmartDeviceBox E plotësueshme
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 182 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • SmartDeviceBox E plotësueshme

IRSf 3900 Pure Frigorifer ftohës inkaso i integrueshëm me EasyFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 136 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • SmartDeviceBox E plotësueshme
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 136 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • SmartDeviceBox E plotësueshme

IRSf 3901 Pure Frigorifer ftohës inkaso i integrueshëm me EasyFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 117 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • SmartDeviceBox E plotësueshme
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 117 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • SmartDeviceBox E plotësueshme

SIBP 1650 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 86 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 86 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh

SUIB 1550 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 79 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 79 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

UIKo 1550 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 132 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 132 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

UIKo 1560 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 132 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 132 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

UIKP 1550 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 136 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 136 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

UIKP 1554 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 119 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 119 l
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.