Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 41-50 nga 51

IKS 1624 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 134 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKS 2330 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 217 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 122 cm
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKS 2334 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 201 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 122 cm
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIBP 1650 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 84 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SUIB 1550 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 80 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

UIK 1510 Comfort Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 136 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

UIK 1514 Comfort Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 119 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

UIKo 1550 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

UIKo 1560 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

UIKP 1550 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 136 l
Mënyra e instalimit Nën banak
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.