Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°


Rezultati 41-50 nga 51

IKS 2330 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 217 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 217 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • BioCool

  Kaseta "BioCool" mundëson rregullimin e lagështisë në ndarjen e ftohjes për të ruajtur freskinë e frutave dhe perimeve. Kontrolli i lagështisë kontrollohet nëpërmjet një rregullatori me rrëshqitje.

IKS 2334 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 201 l
 • Teknologjia e ftohjes
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 201 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • BioCool

  Kaseta "BioCool" mundëson rregullimin e lagështisë në ndarjen e ftohjes për të ruajtur freskinë e frutave dhe perimeve. Kontrolli i lagështisë kontrollohet nëpërmjet një rregullatori me rrëshqitje.

IKV 3224 Comfort Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me pjesë depozitimi

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 279 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 279 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • BioCool

  Kaseta "BioCool" mundëson rregullimin e lagështisë në ndarjen e ftohjes për të ruajtur freskinë e frutave dhe perimeve. Kontrolli i lagështisë kontrollohet nëpërmjet një rregullatori me rrëshqitje.

SIBP 1650 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+++
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 84 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 84 l
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • BioFresh

  Sa më i freskët të jetë ushqimi, aq më shëndetshëm hani ju. BioFresh-Safes mbi shinat teleskop garantojnë klimën e përsosur për freski super të gjatë. Me temperaturën pak mbi 0°C dhe nivelin ideal të lagështisë, frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e qumështit i ruajnë vitaminat e shëndetshme, aromën delikate dhe pamjen oreks ndjellëse deri në tre herë më gjatë sesa në ndarjen e zakonshme të ftohjes.

SUIB 1550 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

 • Klasa e efiçencës së energjisë A+++
 • Teknologjia e ftohjes
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 80 l
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 80 l
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • BioFresh

  Sa më i freskët të jetë ushqimi, aq më shëndetshëm hani ju. BioFresh-Safes mbi shinat teleskop garantojnë klimën e përsosur për freski super të gjatë. Me temperaturën pak mbi 0°C dhe nivelin ideal të lagështisë, frutat dhe perimet, mishi, peshku dhe produktet e qumështit i ruajnë vitaminat e shëndetshme, aromën delikate dhe pamjen oreks ndjellëse deri në tre herë më gjatë sesa në ndarjen e zakonshme të ftohjes.

UIKo 1560 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
 • Teknologjia e ftohjes
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Me LiftUp-Box hapësira e magazinimit nën sirtarin që tërhiqet mund të përdoret në mënyrë ideale. Përveç kësaj, është e lidhur në mënyrë ergonomike, tërhiqet lehtë dhe mund të vendosni deri në 5kg peshë. Gjatë tërheqjes, LiftUp-Box shtyhet nga poshtë lart duke bërë të mundur të merrni ushqimet në mënyrë komforte.

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.