SUIG 1514 Comfort Ngrirës që nënvendoset i inegrueshëm

Teknologjia e ftohjes SmartFrost
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Kuti 3
Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
Dimensionet L/GJ/TH 82 / 59,7 / 55 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
Klasa e efiçencës së energjisë E

Karakteristikat

SmartFrost

SmartFrost

Me "SmartFrost", formimi i akullit në hapësirën e brendshme dhe ushqimet në ngrirje reduktohet ndjeshëm. Kështu shkrirja e frigoriferit nevojitet shumë më rrallë. Muret e brendshme janë të lëmuara dhe të lehta për t'u pastruar. Serpentina e hapur dhe e mbështjellë me shkumë siguron një efiçencë të lartë të energjisë dhe ftohje të njëtrajtshme.

Funksioni automatik

Funksioni automatik "SuperFrost"

Funksioni automatik "SuperFrost" e bën ngrirjen e ushqimeve një proces të thjeshtë dhe kënaqësi për energjinë që kursehet. Ai realizon uljen e shpejtë të temperaturës deri në -32°C dhe krijon kështu një rezervë ftohtësie për ngrirjen delikate për ruajtjen e vitaminave. Sapo përfundon procesi i ngrirjes, funksioni automatik "SuperFrost" rikthehet në gjendje pune normale maksimumi pas 65 orësh dhe kështu kontribuon në kursimin e energjisë.

Alarmi i derës

Alarmi i derës

Për mbrojtje të sigurt të ushqimit, alarmi akustik i derës paralajmëron pasi dera është hapur për 60 sekonda.

FrostSafe

FrostSafe

Te FrostSafe, kasetat ekstra të larta dhe që nxirren jashtë janë mbyllura nga të gjitha anët. Si rezultat, ftohja nuk mund të largohet aq shpejt kur hapet pajisja. Pjesa e përparme transparente e kutive siguron një pamje optimale të ushqimit të ngrirë.

VarioSpace

VarioSpace

Në të gjithë frigoriferët ngrirës me "NoFrost" dhe "SmartFrost" kasetat dhe bazamenti i ndërmjetëm prej xhami që qëndron poshtë tyre mund të hiqen lehtë. Kështu krijohet "VarioSpace" - sistemi praktik për hapësirën shtesë të ruajtjes, në mënyrë që hapësira të krijohet shpejt edhe për produktet e mëdha për ngrirje.

Mentesha e ndryshueshme e derës

Mentesha e ndryshueshme e derës

Pajisjet janë të pajisura në fabrikë me menteshë dere në krahun e djathtë. Me mundësinë e ndryshimit të menteshës së derës, pajisja mund të përdoret gjithmonë në mënyrë optimale sipas vendit të instalimit.

Montimi me derë fikse

Montimi me derë fikse

Kanati i mobilies dhe dera e pajisjes lidhen fort me njëra tjetrën, kështu që dera e mobilies montohet direkt mbi derën e pajisjes.

VarioSockel

VarioSockel

VarioSockel lejon rregullimin në lartësi dhe thellësi në mobiliet e kuzhinës. Të katër këmbët mbajtëse janë të rregullueshme nga përpara me një korsë rregullimi 60 mm. Përveç kësaj, grila e ventilimit mund të përshtatet në mënyrë të ndryshueshme në pjesën e përparme të kuzhinës me një zhvendosje 55 mm.

Të dhënat teknike

Grupi i produkteve Frigorifer ngrirës i integrueshëm nën banak
GTIN 4016803055419
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50/60 Hz
Vlera e lidhjes 1,3 A
Klasa e efiçencës së energjisë E
Konsumi i energjisë çdo vit 167,90 kWh/a
Klasa e klimës SN-T
Niveli i zhurmës 35 dB
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Dimensionet L/GJ/TH 82 / 59,7 / 55 cm
Lartësia/gjerësia/thellësia (me paketim) 883,0 / 615,0 / 617,0 mm
Pesha (pa paketimin) 36,50 kg
Pesha (me paketimin) 39,00 kg
Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
Komandimi "MagicEye" me LCD dhe tregues temperature dixhital
Përdorimi Butona
Treguesi i temperaturës Ndarja e ngrirjes
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
FrostControl
Alarmi i derës ndarja e ngrirjes Optik dhe akustik
SuperFrost I komanduar nga koha
Koha e ruajtjes në rast defekti 10,05 h
Kapaciteti total i ngrirjes 5,74 kg / 24h
Identifikimi i yjeve 4
Identifikimi i yjeve 4
Teknologjia e ftohjes SmartFrost
Kuti 3
nga të cilat mbi kaseta me shinë teleskop 0
nga të cilat në rrota tërheqëse 0
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ngrirjes Xham
VarioSpace
Ndriçimi
Pllakat për ftohje 0
Forma e kubave të akullit 0
Sistemi FrostSafe Me kaseta të mbyllura nga të gjitha anët transparente
Montimi i dyerve Derë fikse
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Këndi i hapjes së derës 115°
Ajrimi Ajrim nga bazamenti
Vëllimi i përgjithshëm 95 l
Vëllimi, ndarjet e ngrirjes 95 l
Nga të cilat, ndarja me 4 yje 95,1 l

Shkarkimet

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.