ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 203,2 - 207,2 / 76,2 / 61,0 cm
Vëllimi i përgjithshëm 402 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
Klasa e efiçencës së energjisë F
Teknologjia e freskimit BioFresh
Teknologjia e ftohjes NoFrost

Karakteristikat

BioFresh

"BioFresh" garanton klimën e përkryer për freski super të gjatë. Në një temperaturë paksa mbi 0°C dhe lagështinë ideale , frutat dhe perimet, mishi dhe peshku ruajnë vitaminat e tyre të shëndetshme.

DuoCooling

Me dy qarqet qarkulluese të ftohtësisë që rregullohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri, në pajisjet e kombinuara ftohës-ngrirës temperatura mund të komandohet në mënyrë precize dhe të pavarur në ndarjen e ftohjes dhe të ngrirjes me ndihmën e "DuoCooling" . Përveç kësaj, midis ndarjes së ftohjes dhe ngrirjes nuk ndodh asnjë shkëmbim ajri. Në këtë mënyrë evitohet transferimi i erërave dhe tharja e ushqimeve në frigorifer.

SuperFrost

Për ngrirjen me ruajtje të vitaminave të ushqimit të freskët, SuperFrost krijon rezerva ftohjeje më të mëdha. Ulja e temperaturës në -32°C në pjesën e ngrirjes si temperaturë fillestare është e kontrolluar nga koha ose sasia dhe kështu kontribuon në kursimin e energjisë elektrike.

NoFrost

Në frigoriferët me funksionin "NoFrost" produktet ngrijnë nga qarkullimi i ajrit të ftohur dhe lagështia e ajrit largohet. Si rezultat ndarja e ngrirjes mbetet gjithmonë pa zënë akull dhe ushqimet nuk mbulohen më nga akulli.

Funksioni i sigurisë ndaj fëmijëve

Funksioni i sigurisë ndaj fëmijëve

Funksioni i sigurisë ndaj fëmijëve mund të programohet për të parandaluar fikjen pa dashje të pajisjes. Kur funksioni i sigurisë ndaj fëmijëve është i ndezur, kjo tregohet nga një simbol në "MagicEye".

Për ftohje të shpejtë të ushqimit të freskët SuperCool krijon rezerva ftohjeje më të mëdha. Ulja e temperaturës në +2°C në pjesën e ftohjes si temperaturë fillestare është e kontrolluar nga koha ose sasia dhe kështu kontribuon në kursimin e energjisë elektrike.

Alarmi i derës

Alarmi i derës

Për mbrojtje të sigurt të ushqimit, alarmi akustik i derës paralajmëron pasi dera është hapur për 60 sekonda.

Të dhënat teknike

Grupi i produkteve Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost
GTIN 9005382233511
Series Peak
EnergyLabel EnergyStar
Klasa e efiçencës së energjisë F
Konsumi i energjisë çdo vit 325,58 kWh/a
Klasa e klimës SN-T
Niveli i zhurmës 42 dB
Tensioni 220-240 V ~
Frekuenca 50 Hz
Vlera e lidhjes 1,5 A 194 W
Komandimi "MagicEye" me tregues temperature dixhital
Përdorimi Touch
Sinjal paralajmërues në rast defekti Optik dhe akustik
Anzahl Temperaturzonen 3
Numri i qarqeve ftohëse të rregullueshme 2
Funksioni i sigurisë ndaj fëmijëve
Treguesi i temperaturës Ndarja e ftohjes & ndarja e ngrirjes
Zgjidhja e rrjetit
SmartDevice
Diapazoni i rregullueshëm i temperaturës Ndarja e ftohjes +3 °C deri në +9 °C
Teknologjia e freskimit BioFresh
Numri i BioFresh-Safes 2
me tërheqje mbi shina teleskop
Me SoftTelescopic
Ndriçimi i brendshëm BioFresh-Safes Ndriçim LED
Procesi i shkrirjes Automatik
Ftohja me qarkullim
Ndriçimi i brendshëm ndarja e ftohjes Kolonë dritash LED në të dyja anët
Numri i rafteve mbajtëse Ndarja e ftohjes 4
nga të cilat të ndashme 1
nga të cilat me rregullim të lartësisë 3
Numri i mbajtësve të shisheve 0
Numri mbajtëset e konservave 2
VarioBox
Rafti i vezëve
Rafti i derës Raft mbajtës me mbajtëse për shishe dhe konserva
Diapazoni i temperaturave ndarja e ngrirjes -14 °C deri në -28 °C
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Procesi i shkrirjes Automatik
Koha e ruajtjes në rast defekti 16,00 h
Kapaciteti total i ngrirjes 6,00 kg / 24h
Numri i kutive në ndarjen e ngrirjes 2
Ndriçimi i brendshëm ndarja e ngrirjes Ndriçim LED
Ndarja e ngrirjes me 4 yje
Prodhimi i kubave të akullit 0,80 kg / 24h
Furnizimi me kube akulli 2,7 kg
Forma e kubave të akullit
Identifikimi i yjeve 4
Faqja e pasme prej inoksi
Dizajni i rafteve të derës Premium GlassLine
Materiali raftet e derës Xham me listelë inoksi
Materiali raftet mbajtëse ndarja e ftohjes Xham
Material i rafteve të rregullueshme Ndarja e ngrirjes Plastikë
Materiali dera Çelik
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
Mentesha e derës E fiksuar djathtas
Këndi i hapjes së derës 115°
Këmbët mbajtëse me regjistrim të lartësisë 4
Shinat e nivelimit
Ajrimi Ajrim nga bazamenti
Korniza dekorative
Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 203,2 - 207,2 / 76,2 / 61,0 cm
Gjerësia e pajisjes 60 - 99 cm
Lartësia /Gjerësia / Thellësia (me paketimin) 2.120,0 / 820,0 / 740,0 mm
Pesha (pa paketimin) 148,00 kg
Pesha (me paketimin) 158,00 kg
Vëllimi i përgjithshëm 402 l
Vëllimi, ndarjet e ftohjes 277 l
nga të cilat BioFresh 62,1 l
Vëllimi, ndarjet e ngrirjes 125 l
Nga të cilat, ndarja me 4 yje 124,6 l
Lartësia e pajisjes Më i madh se 200 cm

Shkarkimet

Shpërblime

Plus X Award

Plus X Award

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.