Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 11-20 nga 28

ICBS 3324 Comfort BioFresh Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me BioFresh dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 255 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICN 3314 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 256 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICN 3376 Premium NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 255 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICN 3386 Premium NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 248 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICNS 3324 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 256 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICP 2924 Comfort Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Lartësia e bufesë 158 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 241 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICP 3324 Comfort Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 274 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICS 3224 Comfort Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 281 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICS 3324 Comfort Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 274 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICS 3334 Comfort Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 274 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.