Reklamuar në perfeksion dhe ftohur me inteligjencë

Prezantimi i mallit me efekt tërheqës është mbështetja më e mirë e marketingut në pikat e shitjes. Për këtë arsye, frigoriferët për pijet Liebherr kanë dyer të mëdha prej xhami, ndriçim optimal dhe rafte me rregullim të lartësisë. Falë materialeve të cilësisë së lartë dhe përpunimit të kujdesshëm të menduar deri në detaj këto pajisje janë konceptuar posaçërisht për një shfrytëzim intensiv të tyre.

Frigoriferët - Industria e pijeve

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 21-29 nga 29

FKv 5443

Vëllimi bruto total 572 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,364 kWh / 24h

FKvesf 1803

Vëllimi bruto total 171 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,0 / 60,0 / 60,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,850 kWh / 24h

FKvsl 2610 Premium

Vëllimi bruto total 240 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,786 kWh / 24h

FKvsl 2613 Premium

Vëllimi bruto total 250 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,030 kWh / 24h

FKvsl 3610 Premium

Vëllimi bruto total 333 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,947 kWh / 24h

FKvsl 3613 Premium

Vëllimi bruto total 348 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,224 kWh / 24h

FKvsl 4113 Premium

Vëllimi bruto total 378 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 180 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,151 kWh / 24h

FKvsl 5410 Premium

Vëllimi bruto total 554 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,983 kWh / 24h

FKvsl 5413 Premium

Vëllimi bruto total 572 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164,0 / 75,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,364 kWh / 24h
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.