Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Kuti


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat


Rezultati 11-20 nga 29

GNP 1913 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 149 l
Kuti 5
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 1956 Premium NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 149 l
Kuti 5
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 2303 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 185 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 2313 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 185 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 2356 Premium NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 185 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 3056 Premium NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 257 l
Kuti 8
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNP 4355 Premium NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 268 l
Kuti 8
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNPes 4355 Premium NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 268 l
Kuti 8
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GNsl 2323 Comfort NoFrost Ngrirës me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 185 l
Kuti 6
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GP 1213 Comfort Ngrirës i ulët me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 98 l
Kuti 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.