Brezi i pajisjeve

Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë


Ngjyra trupi


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 11-20 nga 54

CN 3915 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CN 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CN 4213 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CN 4313 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CN 4813 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 65,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CNbe 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CNbe 4313 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,1 / 60,0 / 65,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CNbs 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CNef 4015 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 62,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

CNef 4813 NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me NoFrost

 • NoFrost
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,1 / 60,0 / 65,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.