Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Pozicioni ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 61-70 nga 87

CTel 2131 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 124,1 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 196 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTel 2531 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 140,1 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 233 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTel 2931 Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 157,1 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 270 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTN 3223 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me pjesen e ngrirjes sipër dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 176,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 273 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTN 3663 Premium NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me pjesen e ngrirjes sipër dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 191,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 306 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTNesf 3223 Comfort NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me pjesen e ngrirjes sipër dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 176,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 273 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTNesf 3663 Premium NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me pjesen e ngrirjes sipër dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
NoFrost
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 191,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 306 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTP 3016 Comfort Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 275 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTP 3316 Comfort Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 176,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 307 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

CTPesf 3016 Comfort Kombinim i ngrirësit dhe frigoriferit me pjesën e ngrirjes dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 161,1 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 275 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.