Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 31-40 nga 51

IKBP 2764 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 216 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 140 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKBP 2964 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 248 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 158 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKBP 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 301 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 178 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKBP 3564 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 284 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 178 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKF 3510 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 325 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 178 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKF 3514 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 306 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 178 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKP 1660 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 151 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKP 1664 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 134 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKP 2364 Premium Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 200 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 122 cm
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IKS 1620 Comfort Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 151 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Lartësia e bufesë 88 cm
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.