Дизајн во интерес на максимални технички перформанси

Преку принципот на отворена кујна преодите меѓу кујната и дневната соба се сѐ пофлуидни. Уште поважни за многумина се апаратите кои визуелно одговараат. Liebherr го има препознаено овој тренд и нуди модели кои се одликуваат со технички иновации и со нивната особена синергија на боја, форма и материјал.