Складирајте како професионалци

Издржливите замрзнувачи овозможуваат совршено ладење со помош на оптимизирана изолација и динамички систем за ладење. Специјално се создадени за високи амбиентални температури од +16°C до +43°C. Електронските контроли, како и мазните внатрешни садови овозможуваат удобно работење и лесно чистење.

Замрзнувачи за во пекари

Систем за ладење


Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-5 од 5

BGPv 6520 ProfiLine Замрзнувач со ладење со циркулација на воздух за пекарски стандарди

 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 83 cm
 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 83 cm

BGPv 6570 ProfiLine Замрзнувач со ладење со циркулација на воздух за пекарски стандарди

 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 83 cm
 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 83 cm

BGPv 8420 ProfiLine Замрзнувач со ладење со циркулација на воздух за пекарски стандарди

 • Вкупен бруто волумен 856 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 98 cm
 • Вкупен бруто волумен 856 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 98 cm

BGPv 8470 ProfiLine Замрзнувач со ладење со циркулација на воздух за пекарски стандарди

 • Вкупен бруто волумен 856 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 98 cm
 • Вкупен бруто волумен 856 l
 • Надворешни димензии висина / ширина / длабочина 212 / 79 / 98 cm
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.