Складирајте како професионалци

Издржливите замрзнувачи овозможуваат совршено ладење со помош на оптимизирана изолација и динамички систем за ладење. Специјално се создадени за високи амбиентални температури од +16°C до +43°C. Електронските контроли, како и мазните внатрешни садови овозможуваат удобно работење и лесно чистење.

Замрзнувачи за во пекари

Систем за ладење


Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-5 од 5

BG 5040

Вкупен бруто капацитет 491 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,681 kWh / 24h
Вметнување 600x400mm (напречен жлеб)

BGPv 6520 ProfiLine

Вкупен бруто капацитет 602 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 212,0 / 70,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 5,132 kWh / 24h
Вметнување 400x600mm (надолжен жлеб)

BGPv 6570 ProfiLine

Вкупен бруто капацитет 602 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 212,0 / 70,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 5,132 kWh / 24h
Вметнување 400x600mm (надолжен жлеб)

BGPv 8420 ProfiLine

Вкупен бруто капацитет 856 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 212,0 / 79,0 / 98,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 5,471 kWh / 24h
Вметнување 600x800mm (надолжен жлеб)

BGPv 8470 ProfiLine

Вкупен бруто капацитет 856 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 212,0 / 79,0 / 98,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 5,471 kWh / 24h
Вметнување 600x800mm (надолжен жлеб)
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.