Ладилници за вино

Температурата влијае врз уживањето во виното. За да не може факторите, како температура, влажност на воздухот и светлина, да влијаат врз квалитетот на виното, ладилникот за вино од Liebherr е соодветен за оптимално складирање. Во внатрешниот простор се создава доволно голема влажност на воздухот, содржината останува заштитена од UV-зраци и од тресење. Исто така, температурата може да се регулира поединечно – во зависност од тоа дали шишињата служат за поскоро задоволство или за долготрајно складирање.

Ладилници за вино за идеална температура на складирање

Услови како во винарска визба

За да се овозможи оптимално зреење на висококвалитетните вина и долготрајно складирање, во внатрешниот простор на ладилниците за вино за идеална температура на складирање на Liebherr се создава постојана температура. Температурата може по потреба да се прилагоди од +5°C до +20°C и дополнително овозможува чување поголем број вински шишиња на температура погодна за послужување. Liebherr нуди избор на ладилници за вино за идеална температура на складирање во разни големини и со разна опрема. Ладилници за вино за идеална температура на складирање GrandCru и Vinothek

Ладилници за вино за идеална температура на служење

Соодветното вино со погодна температура за послужување во секое време

Тој што спонтано ќе отвори добро шише вино поседува добар ладилник за вино за идеална температура на служење. Тука може да се чува избор од разни сорти на вино при оптимална температура за пиење. Во зависност од моделот, достапни се разни температурни зони или поединечно прилагодливи, одделни прегради за вино. Ладилници за вино за идеална температура на служење Vinidor и Vinothek

Винска компетенција

Одгледани со љубов, професионално узреани и изладени на идеална температура – единствено со вистинската техника на складирање виното овозможува врвно задоволство при консумација. Винска компетенција

Дизајн

Исклучителен дизајн: Кај површините и формите Liebherr се фокусира на безвременска елеганција и на актуелните трендови за уредување на просторот за живеење. Дизајнерски едиции

Апликација за вино

Водичот за вино на Liebherr прикажува преглед на Бордо вината. Дознајте повеќе за растечката област, винариите, бербата и сортите грозје. Апликации на Liebherr

Видео

Независно дали сте колекционери или спонтани дегустатори: Со сериите ладилници за вино Vinidor, Grand Cru и Vinothek ќе ги складирате благородните вина во оптимални услови. Пушти видео
Независно дали сте колекционери или спонтани дегустатори: Со сериите ладилници за вино Vinidor, Grand Cru и Vinothek ќе ги складирате благородните вина во оптимални услови.
We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).