Ладилници за вино за идеална температура на складирање

Правилно складирано вино продолжува да ја развива својата природна арома во шишето, затоа што во највисоката точка на своето зреење виното станува подлабоко и повеќеслојно. Покрај добрата супстанца на виното, се создаваат и постојани услови коишто се основа за долготрајно складирање. Ладилникот за вино за идеална температура на складирање од Liebherr овозможува идеални услови за зреење на виното во шише, слично како во винарска визба. Во целиот внатрешен простор се создава постојана температура. Ладилниците за вино за идеална температура за складирање се оптимални за долготрајно складирање и зреење на виното.

Ладилници за вино за идеална температура на складирање GrandCru

Ладилниците за вино за идеална температура за складирање GrandCru се висококвалитетно опремени. Разните модели оптимално се прилагодуваат на вашите потреби и простор. Најголемиот модел WKt 5552 овозможува капацитет за складирање од 253 шишиња од Бордо. Спротивно на тоа, WKes 653 со 12 шишиња од Бордо удобно се вклопува во мала ниша. Сите ладилници за вино за идеална температура на складирање од линијата GrandCru

Ладилници за вино за идеална температура на складирање Vinothek

Ладилниците за вино за идеална температура за складирање од линијата Vinothek се добро опремени и достапни во разни големини. Капацитетот на складирање се движи од 400 литри нето капацитет или 200 Бордо шишиња во WKb 4212 до 128 литри или 66 Бордо шишиња во WKr 1811. Овде можете да дознаете повеќе за достапните варијанти во однос на големина и опрема. Сите ладилници за вино за идеална температура на складирање од линијата Vinothek

Винска компетенција

Одгледани со љубов, професионално узреани и изладени на идеална температура – единствено со вистинската техника на складирање виното овозможува врвно задоволство при консумација. Винска компетенција

Дизајн

Исклучителен дизајн: Кај површините и формите Liebherr се фокусира на безвременска елеганција и на актуелните трендови за уредување на просторот за живеење. Дизајнерски едиции

Видео

Независно дали сте колекционери или спонтани дегустатори: Со сериите ладилници за вино Vinidor, Grand Cru и Vinothek ќе ги складирате благородните вина во оптимални услови. Пушти видео
Независно дали сте колекционери или спонтани дегустатори: Со сериите ладилници за вино Vinidor, Grand Cru и Vinothek ќе ги складирате благородните вина во оптимални услови.
We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).