Високи барања во лабораторија

Во лабораториските уреди од Liebherr безбедно и сигурно се складираат експлозивни материјали. Иновативните технологии за ладење и паметните функции овозможуваат оптимално складирање при постојани температури. Притоа, нашите уреди се создадени да ги намалат трошоците за работа и одржување и да понудат максимална безбедност.

Предизвици во лабораториското работење

Безбедно складирање

Поефикасно работење

Оптимална контрола

Преглед Лабораториски апарати