Вградливи замрзнувачи

Висина на уред


Тип на вградување


Ширина на уред


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност

Опрема


Резултати 1-10 од 15

  • 1
  • 2

EGN 9171 NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+
Технологија на ладење NoFrost
Висина на ниша 213 cm
Вкупен нето капацитет 218 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

EGN 9271 Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Технологија на ладење NoFrost
Висина на ниша 213 cm
Вкупен нето капацитет 322 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

EGN 9471 Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Технологија на ладење NoFrost
Висина на ниша 213 cm
Вкупен нето капацитет 425 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

EGN 9671 Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Технологија на ладење NoFrost
Висина на ниша 213 cm
Вкупен нето капацитет 529 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IG 1024 Comfort Интегриран вградлив замрзнувач со SmartFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 72 cm
Вкупен нето капацитет 73 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IG 1624 Comfort Интегриран вградлив замрзнувач со SmartFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 88 cm
Вкупен нето капацитет 100 l
Фиоки 4
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IGN 1064 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 72 cm
Вкупен нето капацитет 63 l
Фиоки 3
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IGN 1664 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 88 cm
Вкупен нето капацитет 84 l
Фиоки 4
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IGS 1624 Comfort Интегриран вградлив замрзнувач со SmartFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 88 cm
Вкупен нето капацитет 100 l
Фиоки 4
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Лизгачки врати
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SIGN 2756 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
Висина на ниша 140 cm
Вкупен нето капацитет 157 l
Фиоки 6
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)
  • Резултати од пребарување по сајт
  • 1
  • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.