Вградливи замрзнувачи

Висина на ниша


Вкупна зафатнина


Класа на енергетска ефикасност


Нивото на бучава (dB)


Тип на вградување


Монтажа на врати

Најдобри моменти

Технологија на ладење


IceMaker

Резултати 1-6 од 6

EGN 9171 NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 45,7 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 245 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 45,7 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 245 l
 • Нивото на бучава 37 dB
 • IceMaker Да

EGN 9271 NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 61 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 352 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 61 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 352 l
 • Нивото на бучава 37 dB
 • IceMaker Да

EGN 9471 NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 76,2 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 457 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 76,2 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 457 l
 • Нивото на бучава 38 dB
 • IceMaker Да

EGN 9671 NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 91,4 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 564 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 213,4 / 91,4 / 63,5 cm
 • Вкупна зафатнина 564 l
 • Нивото на бучава 37 dB
 • IceMaker Да

SUIG 1514 Comfort Фрижидер за замрзнување за под работна маса што може да се вгради

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 95 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 95 l
 • Нивото на бучава 35 dB

SUIGN 1554 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување за под работна маса што може да се вгради

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 79 l
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 79 l
 • Нивото на бучава 35 dB
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.