Докажани материјали

Како премиум-произведувач Liebherr поставува највисоки стандарди за апаратите и компонентите. Не залудно ладилниците и замрзнувачите ги пленат клиентите ширум светот со својот долг животен век. За да го овозможиме ова, сите компоненти на апаратите поминуваат низа тестови за екстремно оптоварување. На тој начин секогаш одново го осигуруваме квалитетот, со цел целосно да им излеземе во пресрет на поставените стандарди и барањата на клиентите.