Докажани материјали

Како премиум-произведувач Liebherr поставува највисоки стандарди за апаратите и компонентите. Не залудно ладилниците и замрзнувачите ги пленат клиентите ширум светот со својот долг животен век. За да го овозможиме ова, сите компоненти на апаратите поминуваат низа тестови за екстремно оптоварување. На тој начин секогаш одново го осигуруваме квалитетот, со цел целосно да им излеземе во пресрет на поставените стандарди и барањата на клиентите.

Квалитет до последниот детаљ

Ладилниците и замрзнувачите на Liebherr се изработуваат исклучиво од висококвалитетни материјали. Со сложени тестови се испитуваат сите компоненти и составни делови – до најмал детаљ. Со тоа се осигуруваме дека нашите апарати како за приватна така и за индустриска употреба ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет.

We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?

Оптимален комфор при употреба

Лесно подвижните телескопски шини на кои се поставени фиоките нудат поголем дополнителен комфор кај ладилниците и замрзнувачите. За да функционираат беспрекорно, тие поминуваат низа сложени тестови со цел да се исклучат можни извори на грешки. Притоа ги изложуваме телескопските шини на поголемо оптоварување отколку вообичаено со цел да се осигуриме дека ќе имаат подолг животен век.

We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?

За уште поголема сигурност во секојдневието

Отпорни на кршење, гребење и едноставни за чистење се висококвалитетните полици GlassLine и страничните полици на внатрешноста од вратата во ладилниците на Liebherr. Со цел да се гарантира сигурност во секојдневната употреба сигурносното стакло се изложува на екстремно оптоварување во нашиот центар за тестирање. Со тоа градиме доверба и овозможуваме сигурност во домаќинството.

We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?

Комфорни за употреба

Благодарение на интегрираниот SoftSystem вратите кај апаратите на Liebherr се затвораат автоматски на агол од околу 30°. Со тоа се овозможува меко затворање дури и при целосна исполнетост на внатрешноста на вратата. Во домаќинствата вратата од ладилникот се отвора повеќепати во текот на денот и е изложена на високо оптоварување. Токму од оваа причина во нашите испитни лаборатории симулираме преку 100.000 отворања на вратата сѐ со цел да овозможиме долг животен век на сите компоненти.

We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?

Комфор

При развојот на апарати за ладење и замрзнување Liebherr се ориентира на потребите на своите клиенти. Како резултат на тоа, се добиваат удобни уреди коишто го олеснуваат животот. Комфорни функции

Служба за корисници

Брза и директна помош: Ако имате какви било прашања во врска со производите, услугите за поправка и резервните делови, ќе ве поврземе со вистинското лице за контакт. Побарај служба за корисници