Совршена технологија за поголема безбедност

За да може оптимално и безбедно да се складираат осетливи супстанции, како антитела и клеточни култури, лабораториските замрзнувачи од Liebherr содржат прецизна електроника и вградени алармни системи. Калибрирањето во 3 точки овозможува точно прилагодување на температурата кај уреди со професионална електроника. Притоа, сите уреди ја исполнуваат нормата NF X 15 -140 во поглед на максимална стабилност и постојаност на температурата.

Лабораториски замрзнувачи

Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Бруто волумен


Систем за ладење на дел за ладење


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-10 од 10

LCexv 4010

Вкупен бруто капацитет 361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h

LCv 4010 MediLine

Вкупен бруто капацитет 361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h

LGex 3410 MediLine

Вкупен бруто капацитет 310 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184,0 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,309 kWh / 24h

LGPv 1420 MediLine

Вкупен бруто капацитет 1.361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 7,271 kWh / 24h

LGPv 6520 MediLine

Вкупен бруто капацитет 597 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 3,743 kWh / 24h

LGPv 8420 MediLine

Вкупен бруто капацитет 856 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 79,0 / 98,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 4,762 kWh / 24h

LGT 2325

Вкупен бруто капацитет 215 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 91,5 / 113,8 / 74,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 2,256 kWh / 24h

LGT 3725

Вкупен бруто капацитет 350 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 91,5 / 137,8 / 78,9 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 2,928 kWh / 24h

LGT 4725

Вкупен бруто капацитет 441 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 91,5 / 165,3 / 78,9 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 4,352 kWh / 24h

LGUex 1500 MediLine

Вкупен бруто капацитет 139 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82,0 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,926 kWh / 24h
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.