Совршена технологија за поголема безбедност

За да може оптимално и безбедно да се складираат осетливи супстанции, како антитела и клеточни култури, лабораториските замрзнувачи од Liebherr содржат прецизна електроника и вградени алармни системи. Калибрирањето во 3 точки овозможува точно прилагодување на температурата кај уреди со професионална електроника. Притоа, сите уреди ја исполнуваат нормата NF X 15 -140 во поглед на максимална стабилност и постојаност на температурата.

Лабораториски замрзнувачи

Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Бруто волумен


Систем за ладење на дел за ладење


Ширина на уред


Висина на уред


Vernetzbarkeit

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGex 3410 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 310 l
 • Bruttovolumen Gesamt 310 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 310 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGPv 1420 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 1.366 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 143 / 83 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C

LGPv 6520 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 602 l
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 70 / 83 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGPv 6527 MediLine Labor-замрзнувач со професионална електроника

 • Вкупен бруто капацитет 598 l
 • Bruttovolumen Gesamt 598 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 70 / 83 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 598 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGPv 8420 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 855 l
 • Bruttovolumen Gesamt 855 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 79 / 98 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 855 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGT 2325 MediLine Labor-сандак за замрзнување со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 215 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 113,9 / 73,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C

LGT 3725 MediLine Labor-сандак за замрзнување со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 350 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 137,9 / 78,7 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C

LGT 4725 MediLine Labor-сандак за замрзнување со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 441 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.