Совршена технологија за поголема безбедност

За да може оптимално и безбедно да се складираат осетливи супстанции, како антитела и клеточни култури, лабораториските замрзнувачи од Liebherr содржат прецизна електроника и вградени алармни системи. Калибрирањето во 3 точки овозможува точно прилагодување на температурата кај уреди со професионална електроника. Притоа, сите уреди ја исполнуваат нормата NF X 15 -140 во поглед на максимална стабилност и постојаност на температурата.

Лабораториски замрзнувачи

Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Бруто волумен


Систем за ладење на дел за ладење


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGex 3410 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 310 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • Вкупен бруто волумен 310 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGPv 1420 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 1.366 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 143 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C
 • Вкупен бруто волумен 1.366 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C

LGPv 6520 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 70 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGPv 6527 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 598 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 70 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Вкупен бруто волумен 598 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGPv 8420 MediLine Labor-замрзнувач со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 855 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 79 / 98 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Вкупен бруто волумен 855 l
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.