Совршена технологија за поголема безбедност

За да може оптимално и безбедно да се складираат осетливи супстанции, како антитела и клеточни култури, лабораториските замрзнувачи од Liebherr содржат прецизна електроника и вградени алармни системи. Калибрирањето во 3 точки овозможува точно прилагодување на температурата кај уреди со професионална електроника. Притоа, сите уреди ја исполнуваат нормата NF X 15 -140 во поглед на максимална стабилност и постојаност на температурата.

Лабораториски замрзнувачи

Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Бруто волумен


Систем за ладење на дел за ладење


Ширина на уред


Висина на уред


Vernetzbarkeit

Резултати 1-10 од 10

LCexv 4010

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LCv 4010 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGex 3410 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 310 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,309 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LGPv 1420 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 1.366 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 7,271 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C

LGPv 6520 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 602 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 3,743 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGPv 8420 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 855 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 79,0 / 98,0 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 4,762 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C

LGT 2325

 • Вкупен бруто капацитет 215 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 113,9 / 73,8 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 2,256 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C

LGT 3725

 • Вкупен бруто капацитет 350 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 137,9 / 78,7 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 2,928 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C

LGT 4725

 • Вкупен бруто капацитет 441 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 165,4 / 78,7 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 4,352 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -10 °C до -45 °C

LGUex 1500 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 139 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,803 kWh / 24h
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C
 • SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich
 • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -26 °C
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.