Совршена технологија за поголема безбедност

За да може оптимално и безбедно да се складираат осетливи супстанции, како антитела и клеточни култури, лабораториските замрзнувачи од Liebherr содржат прецизна електроника и вградени алармни системи. Калибрирањето во 3 точки овозможува точно прилагодување на температурата кај уреди со професионална електроника. Притоа, сите уреди ја исполнуваат нормата NF X 15 -140 во поглед на максимална стабилност и постојаност на температурата.

Лабораториски замрзнувачи

Систем за ладење


Бруто волумен


Прилагодлив опсег на температура


Систем за ладење


Gewerbe Bruttovolumen Gesamt (l)


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-9 од 9

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -30 °C

SFFvh 5501 Perfection Лабораториски замрзнувач со воздушно ладење

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -9 °C до -35 °C
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.