Вградливи ладилници

Висина на уред


Тип на вградување


Ширина на уред


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност

Опрема

0° фиокаРезултати 1-10 од 52

EKB 9271 BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Вкупен нето капацитет 337 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 213 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

EKB 9471 BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Вкупен нето капацитет 441 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 213 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

EKB 9671 BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Вкупен нето капацитет 544 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 213 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 1620 Comfort Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 151 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 88 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 1624 Comfort Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 134 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 88 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 1920 Comfort Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 181 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 102 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 1960 Premium Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 181 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 102 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 1964 Premium Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 165 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 102 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 2320 Comfort Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 217 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 122 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

IK 2324 Comfort Фрижидер што може да се вгради

Класа на енергетска ефикасност A++
Вкупен нето капацитет 201 l
Тип на вградување Може да се вгради
Висина на ниша 122 cm
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.