Вградливи ладилници

Висина на уред


Тип на вградување


Ширина на уред


Тип на уред


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност

Опрема

0° фиока


Резултати 1-10 од 46

IK 1620 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 151 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 88 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 151 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 88 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 1624 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Вкупен нето капацитет 134 l
 • Технологија на ладење
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 88 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 134 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 88 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 1920 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Вкупен нето капацитет 181 l
 • Технологија на ладење
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 181 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 1960 Premium Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 181 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 181 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

 • SoftSystem-систем за меко затворање

  SoftSystem-системот за меко затворање е удобен и уверлив при секојдневната употреба. SoftSystem-системот за меко затворање интегриран во вратата го ублажува движењето кога вратата се затвора и овозможува особено благо затворање, дури и кога внатрешната врата е целосно наполнета. За вградени апарати, вратата автоматски ќе се затвори под агол на отворање од приближно 30°. Во елегантна бела боја, системот за меко затворање е оптички дизајниран за да одговара на внатрешноста на вратата.

IK 1964 Premium Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 165 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 165 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 102 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

 • SoftSystem-систем за меко затворање

  SoftSystem-системот за меко затворање е удобен и уверлив при секојдневната употреба. SoftSystem-системот за меко затворање интегриран во вратата го ублажува движењето кога вратата се затвора и овозможува особено благо затворање, дури и кога внатрешната врата е целосно наполнета. За вградени апарати, вратата автоматски ќе се затвори под агол на отворање од приближно 30°. Во елегантна бела боја, системот за меко затворање е оптички дизајниран за да одговара на внатрешноста на вратата.

IK 2320 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Вкупен нето капацитет 217 l
 • Технологија на ладење
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 217 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 2324 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 201 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 201 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 2360 Premium Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 216 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 216 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 122 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

 • SoftSystem-систем за меко затворање

  SoftSystem-системот за меко затворање е удобен и уверлив при секојдневната употреба. SoftSystem-системот за меко затворање интегриран во вратата го ублажува движењето кога вратата се затвора и овозможува особено благо затворање, дури и кога внатрешната врата е целосно наполнета. За вградени апарати, вратата автоматски ќе се затвори под агол на отворање од приближно 30°. Во елегантна бела боја, системот за меко затворање е оптички дизајниран за да одговара на внатрешноста на вратата.

IK 2720 Comfort Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 252 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 140 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 252 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 140 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

IK 2760 Premium Фрижидер што може да се вгради

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Технологија на ладење
 • Вкупен нето капацитет 251 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 140 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Вкупен нето капацитет 251 l
 • Тип на вградување Може да се вгради
 • Висина на ниша 140 cm
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • BioCool

  BioCool кутијата овозможува регулирање на влажноста во фрижидерот со цел да се одржи свежината на овошјето и зеленчукот. Влажноста се регулира со лизгач.

 • SoftSystem-систем за меко затворање

  SoftSystem-системот за меко затворање е удобен и уверлив при секојдневната употреба. SoftSystem-системот за меко затворање интегриран во вратата го ублажува движењето кога вратата се затвора и овозможува особено благо затворање, дури и кога внатрешната врата е целосно наполнета. За вградени апарати, вратата автоматски ќе се затвори под агол на отворање од приближно 30°. Во елегантна бела боја, системот за меко затворање е оптички дизајниран за да одговара на внатрешноста на вратата.

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.