Голема безбедност и сигурност

Во лабораторија, ладилниците и замрзнувачите мора да задоволат големи потреби за безбедност и сигурност. Прецизната електроника, динамичкиот систем за ладење и висококвалитетната изолација овозможуваат пониски трошоци при работа и не влијаат на околината. Модерните делови и прецизните контроли гарантираат оптимално складирање на супстанците и материјалите.

Лабораториски ладилници

Систем за ладење


Бруто волумен


Прилагодлив опсег на температура


Систем за ладење


Вкупна зафатнина (l)


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-10 од 25

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура +3 °C до +16 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура +3 °C до +16 °C

LKexv 1800 MediLine Labor-ладилник со механичко управување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 86 / 60 / 60 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 86 / 60 / 60 cm
 • Прилагодлив опсег на температура +1 °C до +15 °C

LKPv 1420 MediLine Labor-ладилник со удобна електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -2 °C до +16 °C

LKPv 1423 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура 0 °C до +16 °C

LKPv 6520 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -2 °C до +16 °C

LKPv 6523 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура 0 °C до +16 °C

LKPv 6527 MediLine Labor-ладилник со удобна електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 70 / 83 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -2 °C до +16 °C

LKPv 8420 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 79 / 98 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 79 / 98 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -2 °C до +16 °C

LKUexv 1610 MediLine Labor-ладилник со удобна електроника

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Прилагодлив опсег на температура +3 °C до +16 °C
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.