Голема безбедност и сигурност

Во лабораторија, ладилниците и замрзнувачите мора да задоволат големи потреби за безбедност и сигурност. Прецизната електроника, динамичкиот систем за ладење и висококвалитетната изолација овозможуваат пониски трошоци при работа и не влијаат на околината. Модерните делови и прецизните контроли гарантираат оптимално складирање на супстанците и материјалите.

Лабораториски ладилници

Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред


Систем за ладење на дел за ладење


Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Прилагодлив опсег на температура


Материјал на внатрешен сад


Материјал на врата/капак

Gerätehighlights

Внатрешно осветлување

Резултати 1-10 од 28

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Прилагодлив опсег на температура +3 °C до +16 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Прилагодлив опсег на температура +3 °C до +16 °C

LKPv 1423 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
  • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 216 / 143 / 83 cm
  • Прилагодлив опсег на температура 0 °C до +16 °C
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.