Голема безбедност и сигурност

Во лабораторија, ладилниците и замрзнувачите мора да задоволат големи потреби за безбедност и сигурност. Прецизната електроника, динамичкиот систем за ладење и висококвалитетната изолација овозможуваат пониски трошоци при работа и не влијаат на околината. Модерните делови и прецизните контроли гарантираат оптимално складирање на супстанците и материјалите.

Лабораториски ладилници

Систем за ладење на дел за ладење


Бруто волумен


Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-10 од 19

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LCv 4010 MediLine Labor-комбинација со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 361 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LKexv 1800 MediLine Labor-ладилник со механичко управување

 • Вкупен бруто волумен 180 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 86 / 60 / 60 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C
 • Вкупен бруто волумен 180 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C

LKexv 2600 MediLine Labor-ладилник со механичко управување

 • Вкупен бруто волумен 240 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 125 / 60 / 61 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C
 • Вкупен бруто волумен 240 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C

LKexv 3600 MediLine Labor-ладилник со механичко управување

 • Вкупен бруто волумен 333 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 164,1 / 60 / 61 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C
 • Вкупен бруто волумен 333 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C

LKexv 3910 MediLine Labor-ладилник со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 360 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 360 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LKexv 5400 MediLine Labor-ладилник со механичко управување

 • Вкупен бруто волумен 554 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 164 / 75 / 72,9 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C
 • Вкупен бруто волумен 554 l
 • Опсег на температура на дел за ладење +1 °C до +15 °C

LKPv 1420 MediLine Labor-ладилник со удобна електроника

 • Вкупен бруто волумен 1.366 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 143 / 83 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 1.366 l
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C

LKPv 1423 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Вкупен бруто волумен 1.397 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 143 / 83 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење 0 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 1.397 l
 • Опсег на температура на дел за ладење 0 °C до +16 °C

LKPv 6520 MediLine Labor-ладилник со професионална електроника

 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216 / 70 / 83 cm
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • Вкупен бруто волумен 602 l
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.