Голема безбедност и сигурност

Во лабораторија, ладилниците и замрзнувачите мора да задоволат големи потреби за безбедност и сигурност. Прецизната електроника, динамичкиот систем за ладење и висококвалитетната изолација овозможуваат пониски трошоци при работа и не влијаат на околината. Модерните делови и прецизните контроли гарантираат оптимално складирање на супстанците и материјалите.

Лабораториски ладилници

Систем за ладење на дел за ладење


Бруто волумен


Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-10 од 17

  • 1
  • 2

LCexv 4010

Вкупен бруто капацитет 361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h

LCv 4010 MediLine

Вкупен бруто капацитет 361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,800 kWh / 24h

LKexv 1800

Вкупен бруто капацитет 180 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 86 / 60,0 / 60,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,898 kWh / 24h

LKexv 2600 MediLine

Вкупен бруто капацитет 240 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,786 kWh / 24h

LKexv 3600 MediLine

Вкупен бруто капацитет 333 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,947 kWh / 24h

LKexv 3910 MediLine

Вкупен бруто капацитет 360 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184,0 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,865 kWh / 24h

LKexv 5400 MediLine

Вкупен бруто капацитет 554 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,983 kWh / 24h

LKPv 1420 MediLine

Вкупен бруто капацитет 1.361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,956 kWh / 24h

LKPv 1423 MediLine

Вкупен бруто капацитет 1.361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 2,245 kWh / 24h

LKPv 6520 MediLine

Вкупен бруто капацитет 597 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,361 kWh / 24h
  • Резултати од пребарување по сајт
  • 1
  • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.