Голема безбедност и сигурност

Во лабораторија, ладилниците и замрзнувачите мора да задоволат големи потреби за безбедност и сигурност. Прецизната електроника, динамичкиот систем за ладење и висококвалитетната изолација овозможуваат пониски трошоци при работа и не влијаат на околината. Модерните делови и прецизните контроли гарантираат оптимално складирање на супстанците и материјалите.

Лабораториски ладилници

Систем за ладење на дел за ладење


Бруто волумен


Систем за ладење на преграда на замрзнувач


Ширина на уред


Висина на уред


Vernetzbarkeit

Резултати 1-10 од 19

 • 1
 • 2

LCexv 4010

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LCv 4010 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LKexv 3910 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 360 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење +3 °C до +16 °C

LKPv 1420 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 1.366 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C

LKPv 1423 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 1.397 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење 0 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење 0 °C до +16 °C

LKPv 6520 MediLine

 • Вкупен бруто капацитет 602 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Опсег на температура на дел за ладење -2 °C до +16 °C
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.