Ултра-замрзнувачи

Ширина на уред

Најдобри моменти

Максимален број на послужавници

Резултати 1-5 од 5

SUFsg 3501 MediLine Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 264
  • Време на ладење 180 min
  • Време на загревање 170 min
  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 79,7 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 264
  • Време на ладење 180 min
  • Време на загревање 170 min

SUFsg 5001 MediLine со воздушно ладење Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 352
  • Време на ладење 360 min
  • Време на загревање 230 min
  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 352
  • Време на ладење 360 min
  • Време на загревање 230 min

SUFsg 5001 MediLine со водено ладење Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 352
  • Време на ладење 360 min
  • Време на загревање 230 min
  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 352
  • Време на ладење 360 min
  • Време на загревање 230 min

SUFsg 7001 MediLine со воздушно ладење Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 528
  • Време на ладење 450 min
  • Време на загревање 250 min
  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 528
  • Време на ладење 450 min
  • Време на загревање 250 min

SUFsg 7001 MediLine со водено ладење Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 528
  • Време на ладење 450 min
  • Време на загревање 250 min
  • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
  • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
  • Максимален број на послужавници 528
  • Време на ладење 450 min
  • Време на загревање 250 min
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.