Ултра-замрзнувачи

Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред


Vernetzbarkeit

Резултати 1-4 од 4

SUFsg 5001 MediLine Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

 • Вкупен бруто капацитет 491 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92,0 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 352
 • Време на ладење 360 min
 • Време на загревање 230 min
 • Вкупен бруто капацитет 491 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92,0 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 352
 • Време на ладење 360 min
 • Време на загревање 230 min

SUFsg 5001 MediLine Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

 • Вкупен бруто капацитет 491 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92,0 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 352
 • Време на ладење 360 min
 • Време на загревање 230 min
 • Вкупен бруто капацитет 491 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 92,0 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 352
 • Време на ладење 360 min
 • Време на загревање 230 min

SUFsg 7001 MediLine Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

 • Вкупен бруто капацитет 728 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 528
 • Време на ладење 450 min
 • Време на загревање 250 min
 • Вкупен бруто капацитет 728 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 528
 • Време на ладење 450 min
 • Време на загревање 250 min

SUFsg 7001 MediLine Замрзнувач со ултра ниски температури за лаборатории

 • Вкупен бруто капацитет 728 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 528
 • Време на ладење 450 min
 • Време на загревање 250 min
 • Вкупен бруто капацитет 728 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 196,6 / 120,4 / 108,2 cm
 • Прилагодлив опсег на температура -40 °C до -86 °C
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Максимален број на послужавници 528
 • Време на ладење 450 min
 • Време на загревање 250 min
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.