Двокрилен уред

Генерација на уреди

Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

0° фиокаРезултати 1-7 од 7

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 60 / 66,5 cm
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • GTIN 4016803067559
 • Класа на енергетска ефикасност D

SBS 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
 • GTIN 4016803063353
Ги содржи следниве единечни уреди:

SGN 3063 Comfort NoFrost Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SK 4240 Comfort Фрижидер

SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
 • GTIN 4016803068778
Ги содржи следниве единечни уреди:

SKBbs 4370 Premium BioFresh Фрижидер со BioFresh

SGNbs 4385 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SBSes 8483 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 cm
 • GTIN 4016803069997
Ги содржи следниве единечни уреди:

SKes 4370 Premium Фрижидер

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFreshPlus
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
 • GTIN 4016803068730
Ги содржи следниве единечни уреди:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Фрижидер со BioFresh

SBSes 8773 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 cm
 • GTIN 4016803071037
Ги содржи следниве единечни уреди:

SKBes 4370 Premium BioFresh Фрижидер со BioFresh

SGNes 4375 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SBSesf 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
 • GTIN 4016803063391
Ги содржи следниве единечни уреди:

SKesf 4240 Comfort Фрижидер

SGNesf 3063 Comfort NoFrost Фрижидер за замрзнување со NoFrost

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.