Двокрилен уред

Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

0° фиока
Резултати 1-9 од 9

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,0 / 60,0 / 66,5 cm
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Класа на енергетска ефикасност D

SBS 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SGN 3063 Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SK 4240 Фрижидер

SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SGNbs 4385 Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SKBbs 4370 Фрижидер со BioFresh

SBSes 8483 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SBNes 4285 Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

SKes 4370 Фрижидер

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFreshPlus
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SWTNes 4285 Комбинација за ладење и замрзнување со NoFrost

SKBes 4380 Фрижидер со BioFresh

SBSes 8773 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,0 / 121,0 / 66,5 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SGNes 4375 Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SKBes 4370 Фрижидер со BioFresh

SBSesf 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SGNesf 3063 Фрижидер за замрзнување со NoFrost

SKesf 4240 Фрижидер

SBSWdf 99I5 BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 177 - 178,6 | 177,0 | 177,0 - 178,6 / 55,9 | 55,7 | 55,9 / 54,4 | 55,3 | 54,4 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

IKB 3560 Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

SIGN 3556 Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

EWTdf 3553 Вградена полица за вино

SBSWgb 99I5 BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • 0° фиока BioFresh
 • Технологија на ладење
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 177 - 178,6 | 177,0 | 177,0 - 178,6 / 55,9 | 55,7 | 55,9 / 54,4 | 57,2 | 54,4 cm
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIGN 3556 Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

IKB 3560 Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

EWTgb 3583 Вградена полица за вино

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.