Двокрилен уред

Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Класа на енергетска ефикасност

Опрема

0° фиока
Резултати 1-10 од 10

SBS 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+ | A+
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 640 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBS 7222 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+ | A+
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 640 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBS 7242 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++ | A++
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 634 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSbs 8673 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+++ | A+++
0° фиока BioFresh
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Вкупен нето капацитет 629 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSef 7242 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++ | A++
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 634 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSes 8473 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+++ | A+++
0° фиока BioFresh
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Вкупен нето капацитет 688 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSes 8486 PremiumPlus BioFresh NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+++ | A+++
0° фиока BioFreshPlus
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Вкупен нето капацитет 645 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSes 8663 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+++ | A+++
0° фиока BioFresh
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Вкупен нето капацитет 635 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSesf 7212 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+ | A+
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 640 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

SBSesf 7222 Comfort NoFrost Комбиниран двокрилен ладилник со NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+ | A+
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Вкупен нето капацитет 640 l
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.