Сандаци за длабоко замрзнување

Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Класа на енергетска ефикасност

Опрема


Резултати 1-9 од 9

GT 2132 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 75,0 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 193 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 2632 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 87,9 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 237 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 3032 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 100,5 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 284 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 3622 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A+
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 113,9 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 333 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 4232 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 129,5 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 380 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 4932 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 137,9 / 80,9 cm
 • Вкупен нето капацитет 449 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GT 6122 Comfort Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost

 • Класа на енергетска ефикасност A+
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 165,4 / 80,9 cm
 • Вкупен нето капацитет 572 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GTP 2356 Premium Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost и SoftSystem

 • Класа на енергетска ефикасност A+++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 113,9 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 200 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

GTP 2756 Premium Сандак за длабоко замрзнување со StopFrost и SoftSystem

 • Класа на енергетска ефикасност A+++
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 90,5 / 129,5 / 76,0 cm
 • Вкупен нето капацитет 240 l
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • FrostProtect

  За да се обезбеди оптимално работење на замрзнувачите дури и на ниски амбиентални температури, единиците се изработени со FrostProtect за одржливост на ниска температура до -15°C. Ако амбиенталната температура падне под +10°C, тие продолжуваат ефективно да работат. На тој начин, уредите исто така може да се инсталираат во незагреани простории, како што е гаражата.

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.