Сандаци за длабоко замрзнување

Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Класа на енергетска ефикасност

Опрема


Меко затворање

Резултати 1-5 од 5

CFd 2085 Plus Сандак за длабоко замрзнување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Вкупна зафатнина 248 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Вкупна зафатнина 248 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFd 2505 Plus Сандак за длабоко замрзнување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Вкупна зафатнина 359 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Вкупна зафатнина 359 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFe 2500 Pure Сандак за длабоко замрзнување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 497 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 497 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFf 1870 Pure Сандак за длабоко замрзнување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 281 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 281 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFf 2080 Pure Сандак за длабоко замрзнување

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 353 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Вкупна зафатнина 353 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.