Вградени двокрилни уреди

Ширина на ниша (cm)


Висина на ниша


Тип на вградување


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

Технологија за свежина


IceMaker


Резултати 1-6 од 6

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се надгради
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се надгради
Ги содржи следниве единечни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрирачка комбинација од ладилник и замрзнувач со EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се надгради
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178,8//55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • SmartDeviceBox може да се надгради
Ги содржи следниве единечни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Интегрирачка комбинација од ладилник и замрзнувач со EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIGN 3576 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

IKBP 3560 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

SBSWdf 99I5 BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко/Декоративно
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко/Декоративно
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

EWTdf 3553 Вградена полица за вино

IKB 3560 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

SBSWgb 99I5 BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

EWTgb 3583 Vinidor Вградена полица за вино

IKB 3560 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

SBSWgw 99I5 BioFresh NoFrost Интегриран комбиниран двокрилен ладилник со BioFresh и NoFrost

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 | 177,2 - 178 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 | 56 - 57 | 56 - 57 / 55,0 | 55,0 | 55,0 cm
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Технологија за свежина BioFresh
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIGN 3556 Premium NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради, со NoFrost

EWTgw 3583 Vinidor Вградена полица за вино

IKB 3560 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.