Вградени двокрилни уреди

Висина на ниша


Тип на вградување


Монтажа на врати

Gerätehighlights

Технологија за свежина


IceMaker


InfinitySpring


Резултати 1-10 од 22

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Ги содржи следниве единечни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Вградлива комбинација за ладење и замрзнување со EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost што може да се вгради

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SICNd 5153 Prime NoFrost Вградлива комбинација за ладење и замрзнување со EasyFresh и NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost што може да се вгради

IXRF 4155 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker бр
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNd 4155 Prime NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRBd 4150 Prime BioFresh Фрижидер што може да се вгради со BioFresh

IXRF 4555 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker бр
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNd 4556 Prime NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRBd 4550 Prime BioFresh Фрижидер што може да се вгради со BioFresh

IXRF 5100 Pure NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker бр
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNf 5108 Pure NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRe 5100 Pure Вградлив фрижидер со EasyFresh

IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker бр
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNe 5178 Peak NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRBd 5150 Prime BioFresh Фрижидер што може да се вгради со BioFresh

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Фрижидер што може да се вгради со BioFresh

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IRBd 5170 Peak BioFresh Вградлив фрижидер со BioFresh Professional

IXRF 5600 Pure NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker бр
Ги содржи следниве единечни уреди:

IRe 4100 Pure Вградлив фрижидер со EasyFresh

IFNe 3503 Pure NoFrost Фрижидер за замрзнување што може да се вгради со NoFrost

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Двокрилна комбинација со AutoDoor

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Вградлив замрзнувач со NoFrost и AutoDoor

IRBAd 5190 Peak BioFresh Вградлив фрижидер со BioFresh Professional и AutoDoor

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.