Флексибилни, брзи и штедливи

Ладилниците за пијалаци од Liebherr овозможуваат совршено ладење при екстремни климатски услови. Веќе по кратко време, пијалаците се добро изладени и подготвени за продажба. Моделите се особено економични благодарение на комбинацијата од модерни компоненти за ладење, моќни и еколошки разладни средства и прецизни контроли.

Индустрија за пијалаци