Замрзнувачи

Висина на уред


Ширина на уред


Вкупна зафатнина


Класа на енергетска ефикасност


Нивото на бучава (dB)


Материјал на врата


Боја на куќиште

Најдобри моменти

Технологија на ладење


IceMaker

Резултати 1-10 од 35

Fc 1404 Pure Мал фрижидер за замрзнување со SmartFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Нивото на бучава 36 dB

Fci 1624 Plus Мал фрижидер за замрзнување со SmartFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 60 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 60 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Нивото на бучава 36 dB

Fe 1003 Pure Мал фрижидер за замрзнување со SmartFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 68 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 75 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 68 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 75 l
 • Нивото на бучава 37 dB

Fe 1404 Pure Мал фрижидер за замрзнување со SmartFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Нивото на бучава 37 dB

Fe 1414 Pure Мал фрижидер за замрзнување со SmartFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 55 / 60,7 cm
 • Вкупна зафатнина 107 l
 • Нивото на бучава 37 dB

FNa 6625 Plus NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Нивото на бучава 33 dB
 • IceMaker бр

FNb 505i Prime NoFrost Standgefrierschrank mit BluRoX-Tür und NoFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 165,5 / 59,7 / 65,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 165,5 / 59,7 / 65,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Нивото на бучава 31 dB
 • IceMaker бр

FNc 467i Peak NoFrost Standgefrierschrank mit NoFrost und EasyTwist-Ice

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Нивото на бучава 33 dB
 • IceMaker бр

FNc 6625 Plus NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Нивото на бучава 36 dB
 • IceMaker бр

FNc 667i Peak NoFrost Standgefrierschrank mit NoFrost und EasyTwist-Ice

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 145,5 / 69,7 / 76 cm
 • Вкупна зафатнина 260 l
 • Нивото на бучава 34 dB
 • IceMaker бр
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.