Замрзнувачи

Ширина на уред


Висина на уред


Длабочина на уред


Вкупна зафатнина


Волумен (l)


Материјал на врата


Боја на куќиште


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

Технологија на ладење


IceMaker

Резултати 1-10 од 31

FNc 4675 Peak NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија на ладење NoFrost

FNd 5056 Prime NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost

FNd 525i Prime NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost

FNe 4625 Plus NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Технологија на ладење NoFrost

FNe 5227 Plus NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Технологија на ладење NoFrost

GNf 42Z04 Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 160 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 160 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost

GNf 46Z05 Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 199 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost

GNf 50Z06 Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 238 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost

GNf 52Z07 Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија на ладење NoFrost

FNsdd 5297 Peak NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 277 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.